Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad informuje

Uzavření pracoviště řidičských průkazů

13. 9. 2013 Z provozních důvodů bude v úterý 17.09.2013 od 12:00 hod. uzavřena agenda řidičských průkazů.
 

Uzavření pracoviště Centrálního registru vozidel

29. 3. 2013 V době od 30.03.2013 do 03.04.2013 budou z technických důvodů uzavřena pracoviště Centrálního registru vozidel.
 

Uzavření pracoviště registru silničních vozidel

15. 6. 2012 V době od 02.07.2012 do 04.07.2012 budou z technických důvodů uzavřena pracoviště registru silničních vozidel.
 

Platnost zápisů dětí v cestovním pasu rodičů končí dnem 26. června 2012

20. 4. 2012 Po 26. červnu 2012 musí mít každý občan České republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.
 

Parkovací průkazy pro zdravotně postižené

9. 1. 2012 Informace o výměně stávajícího označení pro parkování za nový parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 

Odstávky vydávání e-pasů a občanských průkazů

2. 11. 2011 Odstávky vydávání e-pasů a občanských průkazů v souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu.
 

Zkoušky odborné způsobilosti k provozování TAXISLUŽBY

15. 3. 2010 Termíny zkoušek na koncesi TAXI v 1. pololetí roku 2010.
 

Plánovaná odstávka informačních systémů je zrušena

23. 4. 2009 Zvažovaná odstávka informačních systémů evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a registrů vozidel byla Ministerstvem vnitra ČR zrušena.
 

Výluka informačního systému správních evidencí a evidence motorových vozidel

3. 4. 2009 Výluka informačního systému správních evidencí a evidence motorových vozidel v době od 01.05. do 10.05.2009
 

Výluka v podání žádosti o e-pas

12. 3. 2009 V období od 25. března do 31. března 2009 budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností odpojeny od systému CDBP,...
 

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009

21. 10. 2008 Od 1. ledna 2009 se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod mnohé změní.
 

Výměna řidičských průkazů

25. 1. 2007 „Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007“.
 

Povinné výměny řidičských průkazů

14. 12. 2006 Dnem 1.7.2005 nabyl účinnosti zákon č.229/2005 Sb., kterým se měnil zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byly prodlouženy lhůty pro povinnou výměnu řidičských průkazů.
 

Informace odboru správních agend za měsíc říjen 2006

30. 11. 2006 Rekapitulace obyvatel za měsíc říjen 2006
 

Informace odboru správních agend za měsíc září 2006

4. 11. 2006 Rekapitulace obyvatel za měsíc září 2006
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]