Redakce

Kontakt
Hlas severu - město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

Telefon: +420 417 545 144 
E-mail: hs@varnsdorf.cz

Šéfredaktor

Tomáš Secký, DiS.
Telefon: +420 723 652 593
E-mail: tomas.secky@varnsdorf.cz

Členové redakce 
Jiří Sucharda
Jaroslav Zeman
Mgr. Barbora Hájková
Ivo Šafus - fotograf
Korektura
Ing. Klára Secká

Příspěvky a náměty
Osobně v redakci nebo e-mailem hs@varnsdorf.cz.

Tisk a grafická úprava  
Marek Dvořák - Tiskárna Trio Varnsdorf