Nařízení

Dne 3.2.2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1.1.2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů.

Město Varnsdorf - Nařízení

 

Čís. nařízení Název Datum nabytí účinnosti Datum platnosti Datum schválení
1/2000 O změně vyhlášky č. 35/98 o závazných částech územního plánu sídelného útvaru města Varnsdorf  19.12.2000       04.12.2000 30.11.2000
1/2001 O schůdnosti místních komunikací 28.03.2001 14.03.2001 12.03.2001
2/2004 O zrušení nařízení města Varnsdorf č. 1/2004 o změně vyhlášky č. 35/98 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf 27.02.2004 13.02.2004 12.02.2004
3/2004 O vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod s názvem Varnsdorf 21.08.2004 06.08.2004 05.08.2004
1/2015  Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře  16.06.2015 01.06.2015 28.05.2015
2/2022 Tržní řád 08.07.2022 23.06.2022 23.06.2022