Úřad

Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

Městský úřad Varnsdorf oznamuje, že od 03.05.2022 do 02.06.2022 je na Ekonomickém odboru, kancelář č. 9 k nahlédnutí hromadný předpisný seznam na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 1.1.2019 do 31.12.2020.
K zápisům do prvních tříd přišlo více než 170 dětí

K zápisům do prvních tříd přišlo více než 170 dětí

19. 4. 2022 - Secký Tomáš, DiS.
V první polovině dubna proběhly v základních školách ve Varnsdorfu zápisy do prvních tříd. Do lavic v září zasedne přibližně 140 prvňáčků.
Ukončení týdenního a zimního svozu nádob na směsný komunální odpad 2022

Ukončení týdenního a zimního svozu nádob na směsný komunální odpad 2022

30. 3. 2022 - Secký Tomáš, DiS.
Oznamujeme vám, že od 25. do 29. dubna proběhne poslední svoz nádob na směsný komunální odpad označených bílou známkou (zimní vývoz) a červenou známkou (kombinovaný vývoz). Nádoby s červenou známkou budou vyváženy jednou za čtrnáct dní, a to každý lichý týden.
Nezapomeňte na revizi kotle, je povinná a hrozí pokuty

Nezapomeňte na revizi kotle, je povinná a hrozí pokuty

28. 3. 2022 - Secký Tomáš, DiS.
Zákon o ochraně ovzduší již od roku 2016 vyžaduje provádět každé tři roky kontrolu technického stavu kotle. Povinnost se vztahuje na kotle a jiné spalovací zdroje, pokud spalují tuhá paliva (uhlí nebo dřevo) a současně ohřívají vodu pro radiátory ústředního topení a současně mají výkon 10 nebo více kW.
Zápisy dětí do mateřských a základních škol pro školní rok 2022/2023

Zápisy dětí do mateřských a základních škol pro školní rok 2022/2023

Na jaře proběhnou zápisy dětí do mateřských a základních škol zřizovaných městem Varnsdorf pro školní rok 2022/2023.
Dotační program města Varnsdorf 2022: Podpořeno bylo 88 žádostí

Dotační program města Varnsdorf 2022: Podpořeno bylo 88 žádostí

Na základě přijatých žádostí proběhlo jednání dotační komise, která projekty podpořila částkou téměř půl druhého milionu korun. O přidělení dotací rozhodla Rada města Varnsdorf.
Termíny svozů hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad v roce 2022

Termíny svozů hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad v roce 2022

Informace o termínech svozu hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad v roce 2022.
Tříděný odpad v pytlích je nově svážen každý týden

Tříděný odpad v pytlích je nově svážen každý týden

25. 2. 2022 - Secký Tomáš, DiS.
Město v minulém roce rozšířilo svozovou trasu o další čtyři ulice v okrajových částech města, letos nově probíhá svoz jednou týdně.
Změny v poplatku za komunální odpad v roce 2022

Změny v poplatku za komunální odpad v roce 2022

Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém zasedání dne 23.09.2021 přijalo usnesení č. 155/2021, kterým se rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Informace o svozu vánočních stromků v roce 2022

Informace o svozu vánočních stromků v roce 2022

29. 12. 2021 - Secký Tomáš, DiS.
Svoz odstrojených vánočních stromů ve Varnsdorfu a na Studánce proběhne celkem ve čtyřech termínech.