Osvědčení taxikáři

Foto - portrét

Bc. Jarmila Jägermanová

vedoucí oddělení přestupků a dopravních činností
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 227
Název životní situace

Taxislužba - provozování osobní dopravy

Základní informace k životní situaci

Dopravní úřad:

 • Zapisuje a vyřazuje vozidla v evidenci vozidel taxislužby,
 • vydá dopravci výpis z evidence vozidel taxislužby,
 • vydá dopravci evidenční nálepku vozidla taxislužby,
 • uděluje a odnímá oprávnění řidiče taxislužby.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 • Dopravce, v případě zařazení, či vyřazení, vozidla v evidenci vozidel taxislužby,
 • žadatel v případě udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Dopravce taxislužby je oprávněn provozovat pouze vozidlem, které je evidováno dopravním úřadem, označeno a vybaveno předepsaným způsobem.

Práci řidiče taxislužby smí vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby (starší 21 let a spolehlivá).

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

 • Podat žádost o zařazení či vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby,
 • podat žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, oddělení přestupků a dopravních činností, T. G. Masaryka 1838, patro č. 1, dveře č. 22.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, oddělení přestupků a dopravních činností, Bc. Jarmila Jägermanová, DiS., T. G. Masaryka 1838, patro č. 1, dveře č. 22, e-mail: jarmila.jagermanova@varnsdorf.cz, tel.: 417 545 212

Úřední hodiny:

Pondělí, středa    8:00 – 17:00
Úterý                  8:00 – 15:30
Čtvrtek                zavřeno
Pátek                  8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?
 • 1 x barevnou fotografii řidiče taxislužby (35x45 mm),
 • občanský průkaz dopravce i řidiče taxislužby,
 • řidičský průkaz dopravce i řidiče taxislužby.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?
 • Žádost o zařazení či vyřazení vozidla v evidenci vozidel taxislužby,
 • žádost o oprávnění řidiče taxislužby.

Žádosti jsou k dispozici na Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, oddělení přestupků a dopravních činností, T. G. Masaryka 1838, patro č. 1, dveře č. 22 nebo v elektronické podobě na stránkách Města Varnsdorf.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?
 •  50,- Kč za výpis z centrálního registru dopravců,
 • 500,- Kč za vydání průkazu řidiče taxislužby,
 • 500,- Kč za evidenční nálepku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Pokud se jedná o zařazení nebo vyřazení vozidla v evidenci vozidel taxislužby je lhůta pro vydání dokladu 7 dní. V ostatních případech musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Městského úřadu Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, oddělení přestupků a dopravních činností.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

V případě nedodržení povinností se postupuje dle ustanovení §§34e, 34f a 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, oddělení přestupků a dopravní činností, Bc. Jarmila Jägermanová, DiS.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

15.01.2021