Osvědčení taxikáři

Název životní situace

Taxislužba - provozování osobní dopravy

Základní informace k životní situaci

Dopravní úřad:

- zapisuje a vyřazuje vozidla v evidenci vozidel taxislužby a vydává výpis z této evidence,
- uděluje a odnímá oprávnění řidiče taxislužby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Dopravce, v případě zařazení, či vyřazení, vozidla v evidenci vozidel taxislužby.

Žadatel, v případě žádosti o oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Provozovatel taxislužby je oprávněn provozovat pouze vozidlem, které je evidováno dopravním úřadem, označeno a vybaveno předepsaným způsobem.

 

Práci řidiče taxislužby smí vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby (starší 21 let a spolehlivá).

 

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podat žádost o:
- o oprávnění řidiče taxislužby,
- o zařazení, či vyřazení, vozidla v evidenci vozidel taxislužby.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1838, patro č. 2, dveře č. 7.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1838, patro č. 2, dveře č. 7, referent Václav Šlosar, e-mail: vaclav.slosar@varnsdorf.cz, tel.: 417 545 213

Úřední hodiny:

Pondělí, středa    8:00 – 17:00

Úterý                  8:00 – 15:30

Čtvrtek                  zavřeno

Pátek                  8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?
  • 1 x barevnou fotografii řidiče taxislužby (35x45 mm),
  • občanský průkaz dopravce i řidiče taxislužby,
  • řidičský průkaz dopravce i řidiče taxislužby.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?
  • Žádost o zařazení či vyřazení vozidla v evidenci vozidel taxislužby,
  • žádost o oprávnění řidiče taxislužby.

Žádosti jsou k dispozici na MěÚ Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1838, patro č. 2, dveře č. 7 nebo v elektronické podobě na stránkách Města Varnsdorf.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

 50,- Kč za výpis z centrálního registru dopravců,

500,- Kč za vydání průkazu řidiče taxislužby.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Pokud se jedná o zařazení nebo vyřazení vozidla v evidenci vozidel taxislužby je lhůta pro vydání dokladu 7 dní. V ostatních případech musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Městského úřadu Varnsdorf.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

V případě nedodržení povinností se postupuje dle ustanovení §34e a § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Odbor správních agend a dopravy, Václav Šlosar

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2015

Popis byl naposledy aktualizován

26.09.2017