Různé

Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
19.2.1831.5.19Katastrální úřad - oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostíPDF
9.1.1915.2.19Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška movité věci (povinný Jaroslav Oláh)PDF
11.1.1920.3.19Finanční úřad Praha - dražební vyhláška nemovitostí (povinný Greenlinestav CZ s.r.o.)PDF
21.1.1920.2.19Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení o vyhlášení výběrových řízení s aukcíPDF
24.1.1927.2.19Dražbyprost s.r.o. - dražební vyhláška nemovitostiPDF
25.1.1919.3.19Exekutorský úřad Chrudim - usnesení o nařízení dražebního jednání (povinná Eva Kuřátková)PDF
30.1.1911.3.19Exekutorský úřad Břeclav - usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání (povinní Jiří Ložinčák, Věra Matyásková)PDF
31.1.196.3.19Exekutorský úřad Břeclav - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Jiří Sazama)PDF
7.2.193.4.19Exekutorský úřad Litoměřice - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Pavel Štětina)PDF
6.2.196.5.19Státní pozemkový úřad - nabídka nepronajatých pozemků PDF
7.2.199.3.19Exekutorský úřad Frýdek-Místek - usnesení k vymožení pohledávky (Lac Long Phan)PDF
11.2.1910.4.19Exekutorský úřad Zlín - usnesení o elektronické dražbě (povinný Pavel Myšák)PDF
11.2.1911.4.19MP - výzva k odstranění vraku (VW Polo)PDF
15.2.1923.4.19Exekutorský úřad Děčín - usnesení o nařízení elektronické dražby nemovitosti (povinný Jan Andrle)PDF
15.2.192.3.19OŽP - zahájení zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí "Zařízení k využití odpadů ve Varnsdorfu"PDF