Různé

Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
4.4.1931.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec)PDF
11.12.1910.1.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - nahrazení přílohy č. 1PDF
6.4.2021.4.22Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020PDF
6.4.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahyPDF
28.7.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. PDF
19.4.2119.4.22Katastrální úřad - veřejná vyhláška - oznámení o převzetí písemnosti (Josefa Marková)PDF
19.5.2130.6.22SOT- návrh Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Tolštejn za rok 2020 + přílohy PDF
8.6.2130.11.21OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší demontáž vrchního vedení NN v k. ú. StudánkaPDF
1.7.2131.12.21SOT - oznámení o zveřejnění dokumentů - návrh "Střednědobého výhledu DSO Tolštejn 2022 2024" PDF
1.7.211.7.22SOT - zveřejnění Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Tolštejn 2020 + přílohyPDF
1.7.2130.11.21OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší výměnu stávajících kabelů VN a přeložení do nové trasyPDF
4.8.217.10.21Exekutorský úřad Praha 10 - usnesení - odročení dražební vyhlášky (povinní Alina Matysová, František Frolík)PDF
4.8.219.10.21VOLBY - informace o počtu a sídlech volebních okrskůPDF
16.8.216.10.21Exekutorský úřad Děčín - Usnesení o nařízení elektronické dražby nemovité věci(povinná Blanka Škvorová) PDF
30.8.2130.11.21OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší výměnu kabelového vedení VN v termínu 09/2021 - 11/2021PDF
2.9.2127.10.21Exekutorský úřad Český Krumlov - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Pavlína Křenová)PDF
3.9.2112.10.21Exekutorský úřad Praha 10 - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Šárka Panenková)PDF
13.9.2112.10.21Exekutorský úřad Praha - usnesení - dražební vyhláška movité věci (povinný Ondřej Pohořalý)PDF
16.9.2131.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020, ve znění opatření obecné povahy č. j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.07.2020PDF
16.9.2113.11.21MP - výzva k odstranění vraku (Ford Fusion)PDF
16.9.2113.11.21MP - výzva k odstranění vraku (Audi A6)PDF
21.9.216.10.21SÚ - rozhodnutí o umístění stavby DC_Varnsdorf - unifikace, kabel DC_2047, 2019, 2017, IE-12-4006478 PDF
23.9.219.10.21VOLBY - oznámení o době a místě konání voleb PDF