Různé

Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
4.4.1931.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec)PDF
11.12.1910.1.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - nahrazení přílohy č. 1PDF
18.12.1931.1.21Dobrovolný svazek obcí Tolštejn - oznámení o zveřejnění dokumentů - rozpočet na rok 2020; rozpočtové změny roku 2019PDF
6.4.2021.4.22Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020PDF
6.4.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahyPDF
24.4.2016.9.20Exekutorský úřad ve Zlíně - usnesení o odročení dražební vyhlášky (povinný Pavel Myšák)PDF
6.5.2011.8.20Exekutorský úřad Svitavy - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Milan Hučko)PDF
14.5.2011.8.20Exekutorský úřad Svitavy - usnesení o nařízení další elektronické dražby (povinný Milan Hučko)PDF
25.5.2030.11.20OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší výměnu kabelového vedení VN ve stávající trase a pokládku kabelového vedení VN v nové trase, dle projektu vypracovaného ČEZ Distribuce, a. s. PDF
27.5.2016.7.20Exekutorský úřad Brno-město - usnesení o provedení elektronické dražby (povinná Ivana Popjuková)PDF
12.6.2031.8.20Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - skladový areál v k. ú. Varnsdorf - část APDF
12.6.2031.8.20Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - skladový areál v k. ú. Varnsdorf - část BPDF
12.6.2031.8.20Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - skladový areál v k. ú. Varnsdorf - část CPDF
16.6.2031.12.20Dobrovolný svazek obcí Tolštejn - Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Tolštejn za rok 2019 + přílohyPDF
19.6.2010.9.20Exekutorský úřad Děčín - usnesení o nařízení elektronické dražby (povinná Iveta Kacerová)PDF
19.6.2017.7.20Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (povinná Zdeňka Kučerová)PDF
25.6.2030.9.20OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší demolici DTS a výstavbu nové trafostanicePDF
25.6.2030.11.20OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší výměnu stávajících kabelů VNPDF
29.6.2013.7.20OŽP - zahájení zjišťovacího řízení na koncepci "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020"PDF
3.7.203.9.20MP - výzva k odstranění vraku na ul. Legií, na parkovišti u domu č. p. 2564 - 2566 (Audi)PDF
3.7.202.8.20MěÚ Nový Bor - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za kalendářní rok 2017, 2018 a 2019PDF
10.7.2025.7.20SÚ - rozhodnutí o umístění stavby - REKO MS Varnsdorf - Mikoláše AlšePDF