Seznam oddávajících

MěÚ Varnsdorf zajišťuje dva občanské obřady - uzavření manželství (občanský sňatek - svatba) a vítání občánků.

Prováděním občanských sňatků v souladu s ustanovením § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s udělením práva k užívání závěsného odznaku města v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou po dobu platnosti mandátu člena zastupitelstva města ve volebním období 2014 – 2018 pověřeni tito členové zastupitelstva města Varnsdorf:

 • pan Ing. Stanislav Horáček, starosta města
 • pan Josef Hambálek, místostarosta města
 • pan ThMgr. Roland Solloch, radní města
 • pan PharmDr. Jindřich Šmíd, radní města
 • pan Josef Šusta, radní města
 • paní Mgr. Bc. Ladislava Křížová, zastupitel města
 • pan PhDr. Martin Musílek, zastupitel města
 • pan Jiří Sucharda, zastupitel města
 • pan Martin Louka, zastupitel města
 • pan Zbyněk Šimák, zastupitel města
 • pan Jaroslav Tomášek, zastupitel města
 • pan Ing. Václav Moravec, zastupitel města


Místo konání a doba konání svatebních obřadů stanovená radou města:
- obřadní síň v budově Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
- sobota od 08:00 hod. do 17:00 hod.

Více informací naleznete v záložce Životní situace