Seznam oddávajících

MěÚ Varnsdorf zajišťuje dva občanské obřady - uzavření manželství (občanský sňatek - svatba) a vítání občánků.

Prováděním občanských sňatků v souladu s ustanovením § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s udělením práva k užívání závěsného odznaku města v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou po dobu platnosti mandátu člena zastupitelstva města ve volebním období 2018 – 2022 pověřeni tito členové zastupitelstva města Varnsdorf:

  • pan Jan Šimek, starosta města
  • pan Jiří Sucharda, místostarosta města
  • pan Mgr. Jan Šišulák, místostarosta města

Více informací naleznete v záložce Životní situace