Seznam oddávajících

MěÚ Varnsdorf zajišťuje dva občanské obřady - uzavření manželství (občanský sňatek - svatba) a vítání občánků.

Prováděním občanských sňatků v souladu s ustanovením § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s udělením práva k užívání závěsného odznaku města v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou po dobu platnosti mandátu člena zastupitelstva města ve volebním období 2022 – 2026 pověřeni tito členové zastupitelstva města Varnsdorf:

 • pan Jan Šimek, starosta města
 • pan Jiří Sucharda, místostarosta města
 • pan Mgr. Jan Šišulák, místostarosta města
   
 • pan Pavel Beránek, zastupitel města
 • pan Marian Čapek, zastupitel města
 • paní Dana Fábryová, zastupitelka města
 • pan Václav Hrabák, zastupitel města
 • pan MUDr. Václav Jára, zastupitel města
 • pan Tomáš Klimeš, zastupitel města
 • pan Mgr. Pavel Kolár, zastupitel města
 • paní Ing. Jaroslava Křivohlavá, zastupitelka města
 • paní Mgr. Bc. Ladislava Křížová, zastupitelka města
 • paní Lenka Lanková, zastupitelka města
 • pan Ing. Václav Moravec, zastupitel města
 • pan PhDr. Martin Musílek, zastupitel města
 • paní Renáta Nedvědová, zastupitelka města
 • paní Ing. Monika Pifková, zastupitelka města
 • pan ThMgr. Roland Solloch, zastupitel města
 • pan Josef Šusta, zastupitel města
 • pan Martin Švarc, zastupitel města
 • pan Mgr. Jan Togner, zastupitel města

Více informací naleznete v záložce Životní situace