Kde získat modré pytle na bioodpad

Za biologicky rozložitelný odpad je považován odpad ze zahrady (tráva, plevel, listí, zbytky ovoce a zeleniny, naštěpkované větve atd.). Bioodpad musí být vytříděn, tj. bez nežádoucích nerozložitelných příměsí (plast, papír, či jiné zbytky komunálního odpadu).

Občané města Varnsdorf si mohou od společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. zakoupit pevné modré pytle o objemu 120 litrů s nosností cca 35 kg za cenu 9 Kč včetně DPH. Pytel slouží pouze jako přepravní obal, tj. je možné jej používat opakovaně. Občané doma naplní modrý pytel bioodpadem, který ve sběrovém dvoře pouze vysypou do určeného kontejneru. Bioodpad bude následně odvážen do komunitní kompostárny k dalšímu využití. Cena uložení (vysypání) jednoho 120 litrového pytle je 24 Kč včetně DPH.

EKO servis Varnsdorf a. s.
(
http://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/eko-servis-varnsdorf-a-s/)

Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf  407 47
Tel:  +420 493 645 749

Provozní doba:
Po-Pá      07:00 – 16:00