Červené kontejnery na elektroodpad (drobné vysloužilé elektrospotřebiče)

Červené stacionární kontejnery jsou rozmístěny v těchto lokalitách:

  • ul. Jarošova (u panelového domu č.p. 2838)
  • ul. Legií (parkoviště před Billou)
  • ul. Fr. Kmocha (u bývalé burákárny, parkoviště u č.p. 2801)
  • ul. Západní (parkoviště u Regia a.s., u č.p. 2755)
  • ul. Národní (parkoviště u Hosany, č.p. 2826)

Do stacionárních kontejnerů patří:

Baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, varné konvice, sendvičovače, toustovače, elektronické hračky   a podobně.

Do stacionárních kontejnerů nepatří:

Televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně). Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) můžete bezplatně odevzdat na sběrný dvůr, prosíme, neodkládejte je vedle kontejnerů!

Tato mapová aplikace je určena k prohlížení sběrových tras a umístění stanovišť kontejnerů tříděného odpadu na území města Varnsdorf. Kromě čísla, názvu a polohy obsahuje každé stanoviště také údaje o dostupnosti kontejnerů pro jednotlivé druhy tříděného odpadu.