Červené kontejnery na elektroodpad (drobné vysloužilé elektrospotřebiče)

Červené stacionární kontejnery jsou rozmístěny v těchto lokalitách: 

  • ul. Fr. Kmocha, naproti č. p. 2369 (u bývalé burákárny)
  • ul. Národní (mezi markety Billa a Albert)
  • ul. Karlova (v blízkosti prádelny)
  • ul. Západní  (u Regia, správy bytů)
  • ul. Komenského (u ZŠ Východní)
  • ul. Partyzánů (u divadla)

Do stacionárních kontejnerů patří:

Baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, varné konvice, sendvičovače, toustovače, elektronické hračky   a podobně.

Do stacionárních kontejnerů nepatří:

Televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně). Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) můžete bezplatně odevzdat na sběrný dvůr, prosíme, neodkládejte je vedle kontejnerů!