Termíny svozů

Termíny pytlového svozu tříděného odpadu v roce 2019

Leden 10. , 24. Červenec 11. , 25.
Únor 07. , 21. Srpen 08. , 22.
Březen 07. , 21. Září 05. , 19.
Duben 04. , 18. Říjen 03. , 17. , 31.
Květen 02. , 16. , 30. Listopad 14. , 28.
Červen 13. , 27. Prosinec 12. , 27.

 

Termíny svozu hnědých nádob na biologicky rozložitelný
odpad v roce 2019

Duben 02. , 16. , 30. Srpen 06. , 20.
Květen 14. , 28. Září 03. , 17.
Červen 11. , 25. Říjen 01. , 15. , 29.
Červenec 09. , 23. Listopad 12. , 26.