Centrum sociálních služeb

Centrum sociálních služeb města Varnsdorf

T. G. Masaryka 2470, 407 47 Varnsdorf

Bc. Jitka Suchardová – vedoucí CSS města Varnsdorf

Telefon: 724 146 452, e-mail: jitka.suchardova@varnsdorf.cz

 

Terénní program                                                                                                                                                          

(pomoc a podpora jednotlivcům v krizi žijících ve Varnsdorfu)

Po – Čt    7:00 – 11:30 hod.     12:00 – 15:30 hod.

Kvardová Eliška, DiS. – sociální pracovnice

Šandor Ludevít, DiS. – pracovník v sociálních službách

Telefon: 412 384 516, 723 575 717

e-mail: css@varnsdorf.cz

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

(pomoc a podpora rodinám v krizi žijících ve Varnsdorfu)

Po – Čt     7:00 – 11:30 hod.      12:00 – 15:30 hod.

Ulrychová Zdeňka, DiS. – sociální pracovnice

Zemanová Iveta – pracovnice v sociálních službách

Telefon.: 412 384 516, 725 560 539

e-mail: css@varnsdorf.cz

 

Azylový dům pro rodiny s dětmi

(pomoc a podpora rodinám při ztrátě bydlení)

Telefon: 724 168 836

e-mail: css.azylovydum@varnsdorf.cz

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý kámen 

(pomoc a podpora dětem a mladistvým od 6 do 26 let žijících ve Varnsdorfu)

Po – Čt     8:30 – 12:30 hod.     13:00 – 17:00 hod.

Pá             7:00 – 11:30 hod.      13:00 – 15:30 hod.

Bc. Jitka Suchardová – sociální pracovnice

Knotková Andrea – pracovnice v sociálních službách

Kudrová Lucie – pracovnice v sociálních službách

Telefon: 606 685 632

e-mail: modry.kamennzdm@seznam.cz, css@varnsdorf.cz

 

Noclehárna

(pomoc a podpora mužům bez přístřeší od 18 do 85 a více let)

Po – Ne     19:00 – 7:00  hod.    (19:00 – 20:00 hod. příjem klientů noclehárny)
                   7:00 - 9:00 hod. (poskytnutí podmínek pro osobní hygienu)

Kvardová Eliška, DiS. – sociální pracovnice

Ulrychová Zdeňka, DiS. – sociální pracovnice

Zemanová Iveta – pracovnice v sociálních službách

Telefon: 412 384 516, 723 575 717

e-mail: css@varnsdorf.cz

 

Pečovatelská služba

(služba je poskytována na území města Varnsdorfu)

Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf
Nemocniční 3321, 407 47 Varnsdorf

Po – Ne     7:00 – 21:00 hod. (individuálně dle požadavků v době od 15:00 – 21:00 hod. - kapacita služby - 1 osoba)

Mgr. Podzimková Jana, DiS. – sociální pracovnice
Telefon: 601 156 724
e-mail: janapodzim@seznam.cz

 

BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ VE VARNSDORFU (BÝVALÉ DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS)

Byty zvláštního určení spravuje obec a vydává pro ně provozní řád.

Byty zvláštního určení slouží k tomu, aby v nich byli soustředěni k trvalému bydlení senioři starší 65 let nebo i mladší plně invalidní občané s trvalým bydlištěm ve Varnsdorfu, kteří potřebují pečovatelskou službu a tato nelze zajistit v současném bydlišti.

Byty zvláštního určení

 • ul. Lesní 2970, Varnsdorf, tel.: 412 371 466: 45 garsoniér, 30 bytů 1 + 1 
 • ul. Nemocniční 3321 a 3307, Varnsdorf: 36 bezbariérových bytů
 • ul. Kostelní 3300, Varnsdorf, 2 bezbariérové byty

Žádosti o pronájem bytu zvláštního určení

Žádosti jsou k dispozici na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na MěÚ Varnsdorf, ul. T. G. Masaryka 1838 u Mgr. Terezy Pecháčkové, 2. patro, kancelář č. 15, tel.: 417 545 246.

Na odboru SVaZ jsou žádosti dále evidovány v seznamu žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení.
Do toho seznamu je zapsán občan, který:

 • splňuje podmínky ve Statutu bytů zvláštního určení ve Varnsdorfu,
 • dle doporučení ošetřujícího lékaře je vhodný pro přidělení bytu zvláštního určení,
 • není dlužníkem města.

OSVaZ (sociální komise doplňkové péče) navrhuje Radě města ke schválení pronájmu bytu zvláštního určení pouze:

 • seniorům jednotlivcům starším 65 let, jejichž zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby,
 • seniorům dvojicím, jestliže alespoň u jednoho z nich věk, zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů poskytnout péči nemůže,
 • občanům mladším 65 let, ale byla jim přiznána plná invalidita nebo jsou držiteli výhod II. a III. stupně a je u nich důvodný předpoklad, že budou pečovatelskou službu potřebovat pro postupné ubývání soběstačnosti,
 • dále seniorům nebo plně invalidním občanům, kteří bydlí v bytech III. a IV. kategorie, kterým kvalita bydlení v bytě zvláštního určení nahradí úkony pečovatelské služby (např. donáška uhlí, vody, zatápění, vynášení popela apod.).

V bytě zvláštního určení nelze ubytovat seniory, případně zdravotně postižené občany:

 • kteří jsou schopni žít v dosavadním prostředí bez cizí pomoci,
 • trvale upoutané na lůžko,
 • postižené vážnou psychickou poruchou,
 • agresivní a nesnášenlivé s okolím (s asociálním jednáním),
 • závislé na alkoholu a jiných drogách.

O každém pronájmu bytu rozhoduje Rada města Varnsdorf.

Přidělení bytu zvláštního určení není řešením bytové situace žadatele. Pokud žadatel nebude mít zájem o zavedení pečovatelské služby a užívání bytu zvláštního určení by nepřineslo jeho zdravotnímu stavu žádnou úlevu, bude žadateli doporučeno řešit tuto situaci na odboru správy majetku a investic podáním žádosti o přidělení bytu s tím, že tuto žádost bude řešit bytová komise města.