Jak se zapojit do pilotního projektu – třídění BIOodpadu

Za biologicky rozložitelný odpad je považován odpad ze zahrady (tráva, plevel, listí, zbytky ovoce a zeleniny, naštěpkované větve atd.) a rostlinné odpady z kuchyně (slupky od brambor, zbytky ovoce a zeleniny a zbytky potravin rostlinného původu). Bioodpad musí být vytříděn, tj. bez nežádoucích nerozložitelných příměsí (plast, papír, či jiné zbytky komunálního odpadu).

Občané Varnsdorfu se mohou přihlásit do pilotního projektu na sběr biologicky rozložitelného odpadu. Projekt nabízí přistavení hnědé nádoby na bioodpady a její vyvážení jedenkrát za čtrnáct dní až do listopadu (termíny svozů). Současně s přistavením hnědé nádoby bude přihlášeným v daném roce o něco snížena kapacita nádob na směsný odpad. S účastí v projektu musí souhlasit všichni obyvatelé domu.

Předpokládáme, že pilotní projekt poběží jeden či dva roky, pak bude vyhodnocen a třídění komunálního bioodpadu bude v nějaké formě napevno zavedeno do obecně závazné vyhlášky města.

Pro bližší informace o pilotním projektu a možnost přihlášení kontaktujte:
MěÚ Varnsdorf, odbor životního prostředí (budova na náměstí, kancelář č. 7)

nám. E. Beneše 470, Varnsdorf 407 47
Telefon: + 420 417 545 151

Hodiny pro veřejnost - zde.