Stavební úřad

úřední hodiny: PO, ST 8:00 - 17:00

vedoucí: Ing. Martin Togner
zástupce vedoucího: Marcela Novotná

náplň práce:

  • výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu podle platných právních předpisů - zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplnění, včetně jeho prováděcích předpisů 
  • projednávání a aktualizace územně plánovací dokumentace
  • výkon přenesené působnosti ve státní správě Krajského úřadu Ústí nad Labem na území města Varnsdorf a okolních obcí - Dolní Podluží, Horní Podluží, Rybniště, Jiřetín pod Jedlovou a pro Město Chřibská