Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí

Starosta města Ing. Stanislav Horáček svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu pro volby do zastupitelstev obcí. Všem delegovaným a jmenovaným členům byla pozvánka na toto zasedání zaslána.

Místo konání           Studentské centrum Střelnice, Boženy Němcové 476, 407 47 Varnsdorf

Doba konání           11. září 2018 od 15:00 hodin

Komise dostanou informace k zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí, následně složí slib členů okrskových volebních komisí a proběhne losování předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí.