Získání rybářského lístku

Název životní situace

Získání rybářského lístku

Základní informace k životní situaci

Jeden z dokladů opravňující k lovu ryb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ten kdo splňuje podmínky dané zákonem (u dětí do 15 let zákonný zástupce).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

 

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti o vydání rybářského lístku.

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, Odbor životního prostředí.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Ilona Šimonková, kancelář č. 8

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz, starý rybářský lístek nebo osvědčení o složení zkoušky.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost o vydání rybářského lístku, k dispozici na webových stránkách města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Poplatky záleží na době platnosti lístku, o který se žádá (1 rok 100,- Kč, 3 roky 200,- Kč, 10 let 500,- Kč), děti do 15 let roční za 50,- Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Vyřízení okamžitě.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje učiněné podáním na MěÚ Varnsdorf,Odbor životního prostředí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

 

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

OŽP - Ing. Přemysl Brzák, tel.: 417 545 150, e-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

7.9.2012

Popis byl naposledy aktualizován

16.01.2017