Získání rybářského lístku

Název životní situace

Získání rybářského lístku

Základní informace k životní situaci

Jeden z dokladů opravňující k lovu ryb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která vykonala zkoušku nebo již vlastní předchozí rybářský lístek. (Pro vydání dočasného rybářského lístku na 30 dní se zkouška nepožaduje.)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Žádá se v místě trvalého bydliště (u cizinců v místě, kde se zdržují).

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti o vydání rybářského lístku.

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, Odbor životního prostředí.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Ilona Šimonková, kancelář č. 8

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz, starý rybářský lístek nebo osvědčení o složení zkoušky.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost o vydání rybářského lístku, k dispozici na webových stránkách města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Poplatky záleží na době platnosti lístku, 30 dní 200,- Kč, 10 let 500,- Kč a na neurčito 1000,- Kč a platí se na pokladně.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Vyřízení na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje učiněné podáním na MěÚ Varnsdorf, Odbor životního prostředí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Pokuta do výše 100 000,- Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

OŽP - Ing. Přemysl Brzák, tel.: 417 545 150, e-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024

Popis byl naposledy aktualizován

11.04.2024