Kontakty

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Městský úřad, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 417 545 222

Pro telefonický kontakt s pracovníkem úřadu využijte přímé linky.

Foto - portrét

Bc. Josef Fibiger

vedoucí odboru
Tel. linka: 417 545 230
Budova: T. G. Masaryka 1838
Jméno Pozice Budova Linka
Bc. Beranová Jitka sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN (dle příjmení dítěte I - Ř) T. G. Masaryka 1838 417 545 232
Bc. Breburda Petr sociální pracovník T. G. Masaryka 1838 417 545 233
Mgr. Cupalová Romana vedoucí centra Modrý kámen T. G. Masaryka 1838 417 545 234
Bc. Dvořáková Ludmila sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež T. G. Masaryka 1838 417 545 237
Mgr. Farová Iva sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé T. G. Masaryka 1838 417 545 238
Franěk Tomáš pracovník veřejné služby, veř. prosp. práce, alternativní tresty T. G. Masaryka 1838 417 545 231
Bc. Goldbergová Bohuslava sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče T. G. Masaryka 1838 417 545 236
Hájková Kateřina manažerka prevence kriminality, protidrogová koordinátorka T. G. Masaryka 1838 417 545 234
Horáková Zdeňka administrativní pracovnice OSVZ T. G. Masaryka 1838 417 545 241
Bc. Jančová Zdeňka sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN (dle příjmení dítěte S - Ž) T. G. Masaryka 1838 417 545 242
Mgr. Křížová Jana zástupkyně vedoucího odboru T. G. Masaryka 1838 417 545 240
Mgr. Pecháčková Tereza veřejná opatrovnice, žádosti do BZÚ, žádosti na ub. pro matky s dětmi, žádosti o zvláštního příjemce důchodu T. G. Masaryka 1838 417 545 246
Bc. DiS. Riedelová Renata sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN (dle příjmení dítěte A - CH) T. G. Masaryka 1838 417 545 243
Bc. Smolíková Světlana sociální pracovnice T. G. Masaryka 1838 417 545 245
Bc. Sobotková Alena pracovnice zajišťující dohody o výkonu PP T. G. Masaryka 1838 417 545 244