Řidičské průkazy

Foto - portrét

Eliška Žáková

evidence řidičů – řidičské průkazy
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 224
Foto - portrét

Jana Hladíková Loosová

evidence řidičů – řidičské průkazy
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 219

Název životní situace

Vydání řidičského průkazu

Základní informace k životní situaci

Řidičský průkaz vydá kterýkoli příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost držitele řidičského oprávnění. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění osobně.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která:
- dosáhla věku stanoveného zákonem,
- je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
- je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
- má na území České republiky trvalý pobyt nebo obvyklé bydliště (alespoň 185 dní v roce),
- splnila další podmínky stanovené zákonem,
- není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti o vydání řidičského průkazu na Městském úřadu Varnsdorf, odboru správních činností a obecním živnostenském úřadě, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 28.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 28.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 28, referentky Jana Hladíková Loosová a Eliška Žáková, tel. 417 545 219, 417 545 224

Úřední hodiny:

Pondělí, středa  8:00 – 17:00

Úterý               8:00 – 15:30

Čtvrtek              zavřeno

Pátek                8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

- občanský průkaz

- řidičský průkaz

- u cizinců Povolení k pobytu

- případně zdravotní posudek

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Nejsou potřeba.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Nařízená výměna řidičského průkazu ŘP - bez poplatku.

Výměna řidičského průkazu na základě změny údajů v ŘP - 200,- Kč

Vydání prvopisu řidičského průkazu, rozšíření řidičského oprávnění v ŘP - 200,- Kč

Ztráta, odcizení řidičského průkazu - 200,- Kč

Vydání řidičského průkazu nejpozději do pěti pracovních dnů - 700,- Kč

Od poplatků za vydání řidičského průkazu jsou osvobozeni občané, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Normální žádost - 20 pracovních dnů.

Zrychlená žádost - 5 pracovních dnů.

Prvopis řidičského průkazu nelze vydat na základě zrychlené žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Pokud je žádosti vyhověno, nejsou opravné prostředky stanoveny.
Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat ve lhůtě 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Jana Hladíková Loosová, Eliška Žáková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2018

Popis byl naposledy aktualizován

07.04.2021