Prohlášení o přístupnosti

Město Varnsdorf se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky:

Stav souladu

Internetové stránky a mobilní aplikace jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z důvodu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé PDF soubory obsahují naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text.
  • Většina fotografií ve fotogaleriích neobsahují strojově zpracovatelný text
  • Některé starší odkazy mohou postrádat popisek a některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky.
  • Některé informace jsou v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 9. 9. 2022

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda: vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že na stránkách narazíte na jakoukoliv překážku, piště na email: webmaster@varnsdorf.cz.

Postupy pro prosazování práva

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Informace prezentované v jiných formátech

Dokumenty a formuláře jsou dostupné obvykle ve formátech PDF, DOC, XLS.

Pro zobrazení dokumentů v obecném formátu PDF, doporučujeme nainstalovat aplikaci Adobe Reader, která je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.

Pro zobrazení dokumentů a tabulek ve formátech DOC, RTF a XLS je vhodné použít aplikace některého kancelářského balíku, například Microsoft Office, nebo zdarma dostupný LibreOffice (dříve OpenOffice).
Pokud se spokojíte jen s možností tyto formáty prohlížet bez úprav, můžete zdarma použít prohlížeče (Word Viewer a Excel Viewer), které jsou ke stažení na stránkách společnosti Microsoft.