Odbor správy majetku a investic informuje

Nový územní plán města Varnsdorf - VÝZVA

03.05.2018 V průběhu května a června 2018 bude probíhat projednávání návrhu územního plánu.
 

Výzva vlastníkům kulturních památek ve správním obvodu pověřené obce Varnsdorf - 2018

09.02.2018 Ministerstvo kultury ČR rozhodlo po kladných ohlasech z minulých let o opětovném vyhlášení dotačního programu ,,Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, ORP 2018.
 

Schůze předsedů společenství vlastníků bytů

11.05.2016 Pozvánka na schůzku za přítomnosti zástupců vedení města.
 

Ohlédnutí za investičními akcemi v roce 2015

23.12.2015 Jako každoročně Vám přinášíme přehled nejvýznamějších investičních akcí v roce 2015.
 

Investiční akce 2014

22.12.2014 Přehled nejvýznamnějších investičních akcí v našem městě v roce 2014, kterou připravil odbor správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf.
 

Investiční akce 2012

18.12.2012 Odbor správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf připravil prezentaci, která vás seznámí s nejvýznamnějšími investičními akcemi v našem městě.
 

Nový územní plán města Varnsdorf - VÝZVA

02.07.2012 V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořizuje město Varnsdorf nový územní plán na celé správní území. Tento záměr byl v letošním roce schválen zastupitelstvem města.
 

Územní plán města na webu

08.12.2011 Od 8. prosince 2011 je na webu města k nahlédnutí územní plán sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) v prohlížecím formátu pdf.
 

Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

08.09.2010 Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:„Stavba horkovodní přípojky objektu č. p. 2045, ul. Národní, Varnsdorf“
 

Dodatečné informace k veřejné zakázce

25.08.2010 "MěÚ Varnsdorf č.p. 470 – stavební úpravy hygienických zařízení, podepření zkorodovaných nosníků stropu nad 2.PP"
 

Dodatečné informace k veřejné zakázce

23.08.2010 Dodatečné informace k VZ "Rekonstrukce výtahu v obytném panelovém domě č.p.2739 ve Varnsdorfu"
 

Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

05.08.2010 Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Rekonstrukce výtahu v obytném panelovém domě č. p. 2739 ve Varnsdorfu“
 

Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

05.08.2010 Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „MěÚ Varnsdorf č.p. 470 – stavební úpravy hygienických zařízení, podepření zkorodovaných nosníků stropu nad 2.PP“
 

Výsledky výběrových řízení

28.07.2010 Odbor správy majetku a investic zveřejňuje výsledky výběrových řízení za měsíc červen 2010
 

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení

28.07.2010 Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení :„MěÚ Varnsdorf
č. p. 470 – stavební úpravy hygienických zařízení, podepření zkorodovaných nosníků stropu nad 2. PP“
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]