Koeficienty obcí pro rok 2009

Koeficienty obcí pro rok 2009

6. 5. 2009 - Jiří Sucharda
V přehledné tabulce najdete potřebné koeficienty

Koeficienty obcí pro rok 2009

 kód
k.ú.

cena zem. půdy
druh A,B

koef.
pozemky
druh F

koef. stavby
druh H,I

koefic. byty
druh R, Z

místní koef.

koef.
1,5

1.Rumburk-centrum

743518

4,50

2,5

2,5

2,0

Rumburk – ostatní

743518

4,50

2,0

2,0

2,0

Horní Jindřichov

743593

4,16

1,6

1,6

2,0

Dolní Křečany

743607

4,34

1,4

1,4

2,0

2.Varnsdorf

776971

3,08

2,0

2,0

2,0

1,2,2a,3,3a

Studánka

758183

2,51

1,0

1,0

2,0

1,2,2a,3,3a

3.Dolní Podluží

629979

2,40

1,4

1,4

1,4

3

4.Dolní Poustevna

629987

2,88

1,0

1,0

1,0

2

Horní Poustevna

629995

3,81

1,0

1,0

1,0

2

Nová Víska

630012

3,76

1,0

1,0

1,0

2

5.Horní Podluží

643807

2,53

1,0

1,0

1,0

2

1

6.Chřibská

654485

2,88

1,4

1,4

1,4

2

1,2,3

Dolní Chřibská

654469

3,50

1,4

1,4

1,4

2

1,2,3

Horní Chřibská

654477

2,95

1,4

1,4

1,4

2

1,2,3

Krásné Pole

654493

2,17

1,4

1,4

1,4

2

1,2,3

7.Jiřetín pod Jedl.

661007

2,10

1,4

1,0

1,0

2

1,2,3

Jedlová

660990

1,17

1,4

1,0

1,0

2

1,2,3

Rozhled

661023

1,57

1,4

1,0

1,0

2

1,2,3

8.Jiříkov

661074

4,15

1,4

1,4

1,4

1,2,3

Filipov

661066

5,03

1,4

1,4

1,4

1,2,3

9.Krásná Lípa

673617

2,04

1,6

1,6

1,6

2

1,2,3

Kyjov

673633

1,45

1,6

1,6

1,6

2

1,2,3

Krásný Buk

673625

1,54

1,6

1,6

1,6

2

1,2,3

Vlčí Hora

783714

1,71

1,6

1,6

1,6

2

1,2,3

Zahrady

783722

2,68

1,6

1,6

1,6

2

1,2,3

10.Lipová

684511

4,36

1,0

1,0

1,0

1,3

Liščí

684520

3,56

1,0

1,0

1,0

1,3

11.Lobendava

686271

3,84

1,0

1,0

1,0

Severní

686280

3,64

1,0

1,0

1,0

12.Mikulášovice

694126

2,47

1,6

1,6

1,6

2

1,2,3

13.Rybniště

744042

2,18

1,0

1,0

1,0

2

1,2,3

Nová Chřibská

744034

2,23

1,0

1,0

1,0

2

1,2,3

14.Staré Křečany

754439

2,75

1,0

1,0

1,0

1, 3

Brtníky

612987

2,56

1,0

1,0

1,0

1, 3

Kopec

612995

2,08

1,0

1,0

1,0

1, 3

Panský

754421

2,17

1,0

1,0

1,0

1, 3

15.Šluknov

762890

2,94

1,4

1,4

1,4

1

Císařský

762849

2,52

1,4

1,4

1,4

1

Království

672696

3,65

1,4

1,4

1,4

1

Kunratice

762865

2,47

1,0

1,0

1,4

1

Nové Hraběcí

762873

3,08

1,0

1,0

1,4

1

Královka

762857

4,98

1,4

1,4

1,4

1

Rožany

762881

3,70

1,4

1,4

1,4

1

16.Velký Šenov

779768

4,00

1,0

1,0

1,4

2

Knížecí

779733

1,93

1,0

1,0

1,4

2

Staré Hraběcí

779750

3,29

1,0

1,0

1,4

2

17.Vilémov

781886

3,91

1,4

1,0

1,0

1,2,3

18.Doubice

631116

3,45

1,0

1,0

1,0

1,2,3

Vysvětlivky:

- kód k.ú. – kód katastrálního území

- zvýrazněné hodnoty v tabulce – změny oproti předchozímu roku

- průměrná cena zemědělské půdy – cena půdy stanovená vyhláškou č. 412/2008 Sb., ze dne 18.12.2008 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (druh A, B)

- koeficient pozemky – koeficient dle § 6 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., je stanovený podle počtu obyvatel obce; může být zvýšený o jednu kategorii nebo snížený o jednu až tři kategorie pro jednotlivé části obce obecně závaznou vyhláškou obce, týká se pouze stavebních pozemků, tj. pozemků určených k zastavění stavbou, která byla ohlášená nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení (druh F)

- koeficient stavby – koeficient dle § 11 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., je stanovený podle počtu obyvatel obce; může být zvýšený o jednu kategorii nebo snížený o jednu až tři kategorie pro jednotlivé části obce obecně závaznou vyhláškou obce, týká se pouze obytných domů a staveb tvořících příslušenství k obytným domům, bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů (druh H, I)

- koeficient byty – koeficient dle § 11 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., je stanovený podle počtu obyvatel obce; může být zvýšený o jednu kategorii nebo snížený o jednu až tři kategorie pro jednotlivé části obce obecně závaznou vyhláškou obce, týká se pouze bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů (druh R, Z)

- místní koeficient – koeficient dle § 12 zákona č. 338/1992 Sb., je stanovený obcí obecně závaznou vyhláškou, koeficientem se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků (s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb – druh A, B,C), staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejích soubory.

- koeficient 1,5 – koeficient dle § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., je stanovený obcí obecně závaznou vyhláškou, týká se:
1 – staveb pro individuální rekreaci, rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a staveb plnících doplňkovou funkci k těmto stavbám (druh J, K)
2 – garáží vystavěných odděleně od obytných domů (druh L)
2a – samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže (druh V)
3 – staveb užívaných pro podnikatelskou činnost (druh M, N, O)
3a – samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost (druh S, T, U)