Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí

Starosta města Ing. Stanislav Horáček dle § 14, odst. 1, písm. f) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky (zákon o volbě prezidenta republiky) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu pro volbu prezidenta České republiky. Všem delegovaným a jmenovaným členům byla pozvánka na toto zasedání zaslána.

Místo konání           Studentské centrum Střelnice, Boženy Němcové 476, 407 47 Varnsdorf

Doba konání           20. prosince 2017 od 15:00 hodin

Komise dostanou informace k zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, následně složí slib členů okrskových volebních komisí a proběhne losování předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí.