Územně analytické podklady - aktualizace k 31.12.2020

Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Varnsdorf- aktualizace k 31.12.2020

  • ÚAP 2020 ORP Varnsdorf - karty indikátorů.pdf
  • ÚAP 2020 ORP Varnsdorf.pdf
  • ÚAP 2020 příloha Karty Obcí.pdf
  • ÚAP 2020 výkres hodnot území.pdf
  • ÚAP 2020 výkres limitů bez TI.pdf
  • ÚAP 2020 výkres limitů TI.pdf
  • ÚAP 2020 výkres problémů bez střetu.pdf
  • ÚAP 2020 výkres problémů.pdf
  • ÚAP 2020 výkres záměrů.pdf

Vše ve formátu ZIP.

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop