Územně analytické podklady - aktualizace k 31.12.2016

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Varnsdorf  2016:

  • 1_výkres_hodnot_2016_opt.pdf
  • 2A_výkres_limitů_doprava_priroda_ost_opt.pdf
  • 2B_výkres_limitů_vodní hospodářství_opt.pdf
  • 2C_výkres_limitů_energetika_a_spoje_opt.pdf
  • 3_výkres_záměrů_2016_opt.pdf
  • 4_výkres_problémů_2016_opt.pdf
  • UAP_pRURU_RURU_2016.pdf
  • UAP_RURU_obce_2016.pdf

Vše ve formátu ZIP.

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop