Poplatek za užívání veřejného prostranství

Název životní situace

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Základní informace k životní situaci

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Podmínky a postup je dle obecně závazné vyhlášky města č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním oznámení k užívání veřejného prostranství.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, OSMI – oddělení dopravy a silničního hospodářství.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, OSMI – oddělení dopravy a silničního hospodářství (Ivo Musil); v úřední dny tj. v pondělí od 8:00 hod. - 17:00 hod. nebo ve středu od 8:00 hod. - 17:00 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Oznámení k užívání veřejného prostranství je k dispozici na MěÚ Varnsdorf, OSMI – oddělení dopravy a silničního hospodářství.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívaní veřejného prostranství:

a) za provádění výkopových prací 3,- Kč

b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje 10,- Kč

c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb 10,- Kč

d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje 25,- Kč

e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb 10,- Kč

f) za umístění stavebního zařízení 3,- Kč

g) za umístění reklamního zařízení 10,- Kč

h) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 5,- Kč

i) za umístění skládek 3,- Kč

j) za užívání veř. prostranství pro reklamní, kult. a sport. akce 3,- Kč

k) za užívání veř. prostranství pro potřeby tvorby film. a televizních děl 3,- Kč

Poplatek činí za každý rok užívání veřejného prostranství paušální částku:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla 5 000,- Kč

b) pro umístění zařízení, sloužícího pro poskytování prodeje

a služeb, umístění reklamního zařízení, vystavení sortimentu

prodávaného zboží před prodejnou a předsunutý prodej 2 000,- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

 

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

MěÚ Varnsdorf, OSMI: Petr Véle

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.1.2007

Popis byl naposledy aktualizován

16.01.2017