Formuláře OVÚ

Oddělení školství, kultury a tělovýchovy

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - PDF
 • Čestné prohlášení - trvalý pobyt dítěte - PDF
 • Oznámení o právu shromažďovacím - DOC, PDF

Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf:

Uzávěrka k podání žádostí v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2023 je stanovena od 02. ledna 2023 do 17. února 2023.

 • Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf - PDF
 • žádost na ČINNOST - DOCPDF
 • žádost na NADSTANDARD - DOCPDF
 • vyúčtování ČINNOST - DOCPDF
 • vyúčtování NADSTANDARD - DOCPDF

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2024 (více informací zde)

Žadatelé o neinvestiční účelovou podají žádosti pro rok 2024 v termínu od 02.01. do 31.01.2024. Termín odevzdání je závazný pro všechny žadatele.

Nedílnou součástí Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2024 jsou tyto přílohy:

 • Zásady a kritéria hodnocení (příloha č. 1) -  DOCPDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na akci (příloha č. 2) - DOCPDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na činnost (příloha č. 3) - DOCPDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – akce (příloha č. 4) - DOCPDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – činnost (příloha č. 5) - DOCPDF