Formuláře OVÚ

Oddělení školství, kultury a tělovýchovy

 • Oznámení o právu shromažďovacím - DOC, PDF

Poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf: 

 • Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf - PDF
 • žádost na ČINNOST - DOC, PDF
 • žádost na NADSTANDARD - DOC, PDF
 • vyúčtování ČINNOST - DOC, PDF
 • vyúčtování NADSTANDARD - DOC, PDF

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2018 (více informací zde)

Nedílnou součástí Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2018 jsou tyto přílohy:

 • Zásady a kritéria hodnocení (příloha č. 1) -  DOC, PDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na akci (příloha č. 2) - DOC, PDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na činnost (příloha č. 3) - DOC, PDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – akce (příloha č. 4) - DOC, PDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – činnost (příloha č. 5) - DOC, PDF