Formuláře OVÚ

Oddělení školství, kultury a tělovýchovy

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - PDF
 • Oznámení o konání veřejné hudební produkce - PDF
 • Vyhláška č. 10/2005 - DOC
 • Oznámení o právu shromažďovacím - DOC, PDF

Poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf:

Uzávěrka k podání žádostí v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2019 je stanovena na
15. února 2019.

 • Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf - PDF
 • žádost na ČINNOST - DOC, PDF
 • žádost na NADSTANDARD - DOC, PDF
 • vyúčtování ČINNOST - DOC, PDF
 • vyúčtování NADSTANDARD - DOC, PDF

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2018 (více informací zde)

Nedílnou součástí Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2018 jsou tyto přílohy:

 • Zásady a kritéria hodnocení (příloha č. 1) -  DOC, PDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na akci (příloha č. 2) - DOC, PDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na činnost (příloha č. 3) - DOC, PDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – akce (příloha č. 4) - DOC, PDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – činnost (příloha č. 5) - DOC, PDF

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2019 (více informací zde)

Nedílnou součástí Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2019 jsou tyto přílohy:

 • Zásady a kritéria hodnocení (příloha č. 1) -  DOC, PDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na akci (příloha č. 2) - DOC, PDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na činnost (příloha č. 3) - DOC, PDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – akce (příloha č. 4) - DOC, PDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – činnost (příloha č. 5) - DOC, PDF