Formuláře OVÚ

Oddělení školství, kultury a tělovýchovy

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - PDF
 • Čestné prohlášení - trvalý pobyt dítěte - PDF
 • Oznámení o konání veřejné hudební produkce - PDF
 • Vyhláška č. 10/2005 - DOC
 • Oznámení o právu shromažďovacím - DOC, PDF

Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf:

Uzávěrka k podání žádostí v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2022 je stanovena od 03. ledna 2022 do 15. února 2022.

 • Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf - PDF
 • žádost na ČINNOST - DOCPDF
 • žádost na NADSTANDARD - DOCPDF
 • vyúčtování ČINNOST - DOCPDF
 • vyúčtování NADSTANDARD - DOCPDF

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2022 (více informací zde)

Žadatelé o neinvestiční účelovou podají žádosti pro rok 2022 v termínu od 03.01. do 31.01.2022 do 17.00 hodin do podatelny MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470 nebo poštou, přičemž rozhodným bude datum poštovního razítka. Termín odevzdání je závazný pro všechny žadatele.

Nedílnou součástí Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2021 jsou tyto přílohy:

 • Zásady a kritéria hodnocení (příloha č. 1) -  DOCPDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na akci (příloha č. 2) - DOCPDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na činnost (příloha č. 3) - DOCPDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – akce (příloha č. 4) - DOCPDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – činnost (příloha č. 5) - DOCPDF