Formuláře OVÚ

Oddělení školství, kultury a tělovýchovy

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - PDF
 • Čestné prohlášení - trvalý pobyt dítěte - PDF
 • Oznámení o právu shromažďovacím - DOC, PDF

Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf:

Uzávěrka k podání žádostí v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2023 je stanovena od 02. ledna 2023 do 17. února 2023.

 • Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf - PDF
 • žádost na ČINNOST - DOCPDF
 • žádost na NADSTANDARD - DOCPDF
 • vyúčtování ČINNOST - DOCPDF
 • vyúčtování NADSTANDARD - DOCPDF

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2023 (více informací zde)

Žadatelé o neinvestiční účelovou podají žádosti pro rok 2023 v termínu od 02.01. do 31.01.2023 do 17.00 hodin do podatelny MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470 nebo poštou, přičemž rozhodným bude datum poštovního razítka. Termín odevzdání je závazný pro všechny žadatele.

Nedílnou součástí Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2023 jsou tyto přílohy:

 • Zásady a kritéria hodnocení (příloha č. 1) -  DOCPDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na akci (příloha č. 2) - DOCPDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na činnost (příloha č. 3) - DOCPDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – akce (příloha č. 4) - DOCPDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – činnost (příloha č. 5) - DOCPDF