Formuláře OVÚ

Oddělení školství, kultury a tělovýchovy

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - PDF
 • Čestné prohlášení - trvalý pobyt dítěte - PDF
 • Oznámení o konání veřejné hudební produkce - PDF
 • Vyhláška č. 10/2005 - DOC
 • Oznámení o právu shromažďovacím - DOC, PDF

Poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf:

Uzávěrka k podání žádostí v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2021 je stanovena na
15. února 2021.

 • Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf - PDF
 • žádost na ČINNOST - DOCPDF
 • žádost na NADSTANDARD - DOCPDF
 • vyúčtování ČINNOST - DOCPDF
 • vyúčtování NADSTANDARD - DOCPDF

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2021 (více informací zde)

Žadatelé o neinvestiční účelovou podají žádosti pro rok 2021 v termínu od 04.01. do 29.01.2021 do 14.00 hodin do podatelny MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470 nebo poštou, přičemž rozhodným bude datum poštovního razítka. Termín odevzdání je závazný pro všechny žadatele.

Nedílnou součástí Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2021 jsou tyto přílohy:

 • Zásady a kritéria hodnocení (příloha č. 1) -  DOCPDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na akci (příloha č. 2) - DOCPDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na činnost (příloha č. 3) - DOCPDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – akce (příloha č. 4) - DOCPDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – činnost (příloha č. 5) - DOCPDF

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2020 (více informací zde)

 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – akce (příloha č. 4) - DOCPDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – činnost (příloha č. 5) - DOCPDF