Pracovní skupiny Rady města

Pracovní skupina Voda

 • Ing. Přemysl Brzák, předseda
 • Michael Šatník
 • ThMgr. Roland Soloch
 • Jiří Sucharda
 • Mgr. Marek Hartych
 • Klára Lukačovičová
 • Ing. Jaroslav Beránek

Pracovní skupina Zdravotnictví

 • ThMgr. Roland Solloch, předseda
 • MUDr. Ivan Sucharda
 • PharmDr. Jindřich Šmíd
 • Ing. Stanislav Horáček
 • Marian Čapek
 • MUDr. Václav Jára
 • MUDr. Vladimír Kolařík