Pracovní skupiny Rady města

Pracovní skupina pro energetiku a odpadové hospodářství

 • Mgr. Michal Svoboda, MSc. vedoucí skupiny
 • Ing. Jaroslav Beránek
 • Ing. Přemysl Brzák
 • Ing. Václav Moravec
 • Tomáš Klimeš
 • Michael Šatník
 • Ing. Miroslav Novotný
 • Ing. Milan Hulán

Pracovní skupina pro informační a komunikační technologie (ICT)

 • Bc. Zdeněk Štěpánek, vedoucí skupiny
 • Ing. Bc. Michal Bubílek
 • Martin Kalina
 • Ing. Libor Petr
 • Jan Louka, DiS.
 • Aleš Podroužek
 • Petr Rybníček
 • Martin Strnad
 • Mgr. et Mgr. Jan Škoda

Pracovní skupina Voda, Krajina, Odolnost

 • Michael Šatník, vedoucí skupiny
 • Ing. Mgr. Marek Hartych
 • Jana Strnadová
 • Lucie Vasilopulosová
 • Ing. Jaroslava Křivohlavá
 • Bc. Pavel Vodička, DiS.
 • Ing. Přemysl Brzák

Pracovní skupina Zdravotnictví

 • ThMgr. Roland Solloch, předseda
 • MUDr. Ivan Sucharda
 • PharmDr. Jindřich Šmíd
 • Ing. Stanislav Horáček
 • Marian Čapek
 • MUDr. Václav Jára
 • MUDr. Vladimír Kolařík