Pracovní skupiny Rady města

Pracovní skupina Voda, Krajina, Odolnost

 • Michael Šatník, vedoucí skupiny
 • Ing. Mgr. Marek Hartych
 • Jana Strnadová
 • Lucie Vasilopulosová
 • Ing. Jaroslava Křivohlavá
 • Bc. Pavel Vodička, DiS.
 • Ing. Přemysl Brzák

Pracovní skupina Zdravotnictví

 • ThMgr. Roland Solloch, předseda
 • MUDr. Ivan Sucharda
 • PharmDr. Jindřich Šmíd
 • Ing. Stanislav Horáček
 • Marian Čapek
 • MUDr. Václav Jára
 • MUDr. Vladimír Kolařík