Odbor vedení úřadu

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Úterý 08.00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 
Středa 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Čtvrtek zavřeno (otevřena pouze pokladna ve vestibulu v budově A)
Pátek 08:00 - 11:30 | 12:30 - 14:30 


Vedoucí odboru:
Ing. Radek Kříž
Tajemník MěÚ

Náplň práce:

Sekretariát starosty města a místostarostů
· plní úkoly sekretariátu, související s výkonem funkce starosty města a místostarostů
· pořizuje zápisy ze zasedání ZM a RM, vede evidenci úkolů z těchto zasedání
· aktualizuje evidenci vnitřních předpisů a směrnic, odsouhlasených ZM a RM
· vede evidenci stížností

Sekretariát tajemníka
· plní úkoly sekretariátu dle požadavků a pokynů tajemníka
· vede evidenci osob odsouzených k obecně prospěšným pracím
· zajišťuje vyvěšování a snímání listin na úřední desce
· zajišťuje oblast personalistiky
· zajišťuje vzdělávání zaměstnanců

Oblast školství a kultury
· spolupráce s kulturními zařízeními
· koordinace sportovních a tělovýchovných akcí města
· zajištění činnosti v souladu s koncepcí podpory tělovýchovy a sportu ve Varnsdorfu
· koordinace činnosti sportovních oddílů ve městě 
· sledování dotačních programů
· zajišťování dotací v rámci působnosti odboru
· propagace města a cestovní ruch

Hlas severu
· zajišťuje redakci čtrnáctideníku Hlas severu po organizační, ekonomické, obchodní a výrobní stránce.
· Poskytuje informace do sdělovacích prostředků.