E-podatelna

Elektronická podatelna Městského úřadu Varnsdorf je zřízena na základě nařízení vlády č. 495 ze dne 25. 8. 2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ( zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

  Adresa elektronické podatelny epodatelna@varnsdorf.cz
pouze pro podání opatřená elektronickým podpisem
  Formáty datových zpráv
(elektronicky nešifrované)
*.doc, *.xls (MS Word XP a nižší)
*.txt, *.htm, *.html, *.rtf, *.pdf, *.jpg, *.gif
  Zaměstnaci, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát sekretariát starosty (Radka Ježková)
  Zaměstnanci pověření
ověřováním zaručených
elektronických podpisů:
sekretariát starosty (Radka Ježková)
  Příjem podání
na technickém nosiči dat

(disketa 3,5", CD-ROM)
sekretariát starosty (Radka Ježková)
Po - Pá: 07,30 - 15,00 hodin


Postup při zjištění škodlivého software u přijaté datové zprávy

Takové zprávy nebudou zpracovány.

Dotazy k elektronické podatelně

Dotazy týkající se elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu epodatelna@varnsdorf.cz

nebo na poštovní adresu: Městský úřad Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje potvrzovací zprávou.

Vzor datové potvrzovací zprávy

Potvrzení o doručení datové zprávy   DD/MM/RRRR v  HH:MM:SS

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně MěÚ Varnsdorf epodatelna@varnsdorf.cz.

S pozdravem
Radka Ježková


Právní předpisy vztahující se k elektronické podatelně

  • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
  • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád