Městské symboly

Symboly města

Velký znak města
Základem velkého znaku města Varnsdorf je modrý barokový štít. Na tomto štítu je položen stříbrný srpek měsíce s cípy obrácenými vzhůru, nad nímž leží stříbrná šesticípá hvězda. Na horním okraji štítu stojí helm (helmice, přilbice). Ozdobou přilbice je rytířská koruna, má tři viditelné lístkové výběžky a pět viditelných perel. Nad korunkou je tzv. klenot, v němž se opakují znamení ze štítu: srpek měsíce a šesticípá hvězda, jen s tím rozdílem, že na cípech měsíce a jednom cípu hvězdy jsou tři vztyčená pštrosí pera z poloviny modrá a z poloviny stříbrná jako ostatně celý znak. Kolem velkého znaku splývají přikrývadla opět v barvách velkého znaku.

Výtvarné vyobrazení velkého znaku:


Užívání velkého znaku:
Souhlas k užívání velkého znaku lze získat na základě předložené písemné žádosti Radě města Varnsdorf se zdůvodněním účelu a způsobu jeho užití. Grafické provedení velkého znaku musí být v souladu s výtvarným vyobrazením, přípustné je ale rovněž černobílé provedení.

 

Malý znak města
Malý znak města Varnsdorf tvoří atribut velkého znaku, kterým je modrý barokový štít, na kterém je položen stříbrný srpek měsíce s cípy obrácenými vzhůru, nad nímž leží stříbrná šesticípá hvězda.

Výtvarné vyobrazení malého znaku:


Užívání malého znaku:
Malý znak města jsou oprávněny užívat orgány města.

 

Vlajka města
List tvoří dva vodorovné pruhy: modrý a bílý. V horním modrém pruhu v žerďové části šesticípá hvězda s půlměsícem s cípy obrácenými vzhůru, obojí v bílé barvě. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Výtvarné vyobrazení vlajky:


Užívání vlajky města:
K užívání vlajky města není nutný souhlas města.