Ukrajina

 

Příjezd a registrace
Прибуття та реєстрація

 

Po příjezdu je nutné projít Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině KACPU v Ústí nad Labem (ul. Hoření - bývalý rektorát UJEP). Centrum je uprchlíkům z Ukrajiny k dispozici nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu. Své zastoupení zde má Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, který byl pověřen vedením centra, dále pak Policie České republiky včetně zástupců cizinecké policie, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje, Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Poradna pro integraci, tlumočníci a psychologové z řad zdravotnické záchranné služby, policie, hasičů a neziskových organizací – výstupem by měla být kartička o registraci.
Kontakty: Nonstop infolinka: 974 444 444, e-mail: kacpu@ulk.izscr.cz

Zajištění ubytování
Приміщення

Ubytování při registraci je řízeno centrálně Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině KACPU v Ústí nad Labem. Toto platí i v případě, že máte zajištěné vlastní ubytování.

Informace pro poskytovatele ubytování

Průvodní dopis hejtmana Ústeckého kraje
Výzva vlastníkům ubytovacích zařízení
Smlouva o zajištění ubytování včetně příloh

e-mail pro příjem Smlouvy pro zajištění ubytování v rámci ORP Varnsdorf: ukrajina@varnsdorf.cz
tel.: 727 958 056, 417 545 101 v pracovní době

Materiální a zdravotnická pomoc
Матеріальна та медична допомога

Kontaktujte tyto organizace:
materiální pomoc - HOSANA Café

Krajská zdravotní zajišťuje ve svých nemocnicích péči o běžence z Ukrajiny

Finanční pomoc v hotovosti, pracovní uplatnění
Робота, фінанси

Humanitární dávka CZ
гуманітарна допомога UA

Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Varnsdorf, Melantrichova 1272 tel.: + 420 950 111 461 a +420 950 111 486

Místní transparentní účet pro pomoc uprchlíkům

Začleňování ukrajinských dětí do kolektivu
Діти, освіта

Nástup do české školy – nástup je možný do všech ZŠ na území města.
Přijetí dítěte do MŠ či ZŠ je vhodné v případě, že dítě neprožívá akutní trauma a je zabezpečeno jeho duševní zdraví. Dle MŠMT není nutné na přijetí do školy spěchat, prioritou je zabezpečit jiné potřeby dítěte a rodiny (bydlení – místo pobytu, materiální a finanční zajištění atd.).

Příručka pro rodiče v CZ
Příručka pro rodiče v UA
Zvláštní zápis pro cizince do škol

informace ke školnímu a předškolnímu vzdělávání:
Ing. Jana Neubauerová - 417 545 141 , e-mail: jana.neubaerova@varnsdorf.cz
Jiřina Trebatická - 417 545 142, e-mail: jirina.trebaticka@varnsdorf.cz

https://www.edu.cz/ukrajina/

Nezletilí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu. Podle ukrajinského práva se za zákonného zástupce považují rodiče, prarodiče a zletilí sourozenci.
O každém takovém dítěti, které se ocitne na území ČR musí být informován orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), a to v místě, kde se dítě nachází. OSPOD zjistí potřeby dítěte a přijme potřebná opatření ve prospěch dítěte. Vice info ZDE

Pro ukrajinské děti jsou v Domě dětí a mládeže Varnsdorf připraveny volnočasové aktivity.
Kontaktní osoba Bc. Marcela Louková – 412 372 217, e-mail: info@ddm.varnsdorf.cz.

Další důležité kontakty
Інші важливі контакти

Policie České republiky: nonstop infolinka pro občany Ukrajiny: 800 255 255
Kontakty Ministerstva vnitra ČR pro ukrajinské občany: nonstop infolinka: +420 974 801 802, e-mail: ukrajina@mvcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR - zdravotnické informace pro občany Ukrajiny: infolinka: +420 226 20 1221, volba č. 8, linka je dostupná v ukrajinštině.
Infolinka MŠMT pro ukrajinské občany: 234 812 345 (ukrajinština, ruština)