Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

odbor se dělí na:

 • oddělení dopravních činností
 • oddělení správních činností a obecní živnostenský úřad


kde nás najdete: T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf (u Červeného kostela)
úřední hodiny: PO a ST 08:00 – 17:00; ÚT 08:00 – 15:30; ČT zavřeno; PÁ 08:00 – 14:30

vedoucí odboru: Bc. Jiří Jelínek, DiS., MBA

náplň práce:

Oddělení dopravních činností

 • výkon státní správy v oblasti evidence řidičů,
 • výkon státní správy v oblasti registru silničních vozidel,
 • dopravní úřad,
 • výkon státní správy v oblasti přestupků na úseku dopravy,
 • zkušební komisař.

Oddělení správních činností a živnostenský úřad

Vedoucí oddělení Ing. Martina Dubská

 • výkon státní správy v oblasti cestovních dokladů,
 • výkon státní správy v oblasti občanských průkazů,
 • výkon státní správy v oblasti evidence obyvatel,
 • výkon státní správy v oblasti matrik, jména a příjmení,
 • kontaktní místo Czech POINT,
 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou,
 • ověřování pravosti podpisu,
 • výkon státní správy v oblasti přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou svěřeny obcím, přestupků proti pořádku v územní samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti občanskému soužití.
 • Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštních právních předpisů od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění.
 • Obecní živnostenský úřad předává ve stanovené lhůtě obdržená podání příslušným správním úřadům, které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.
 • Obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku.
 • Obecní živnostenský úřad je provozovatelem pracoviště Czech POINT.
 • Vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.