Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Úterý 08.00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 
Středa 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 08:00 - 11:30 | 12:30 - 14:30 


Kde nás najdete: 
T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf (u Červeného kostela)

Vedoucí odboru:
Ing. Renát Calvitti

Odbor se dělí na:

 • oddělení přestupků a dopravních činností
 • úseky v přímém řízení vedoucího odboru

Náplň práce:

Oddělení přestupků a dopravních činností

Vedoucí oddělení Bc. Jarmila Jägermanová, DiS.

 • výkon státní správy v oblasti evidence řidičů – řidičská oprávnění, průkazy profesní způsobilosti, paměťové karty řidiče, servisní karty v systému digitální tachograf,
 • výkon státní správy v oblasti registru silničních vozidel, registrace a vyřazování vozidel, zápisy zástavních práv, přestupky dle z.č. 56/2001 Sb,, parkovací průkazy ZTP, ZTP/P, STK, TAXI, státní odborný dozor,
 • výkon státní správy v oblasti přestupků (dopravní, občanskoprávní),
 • zkušební komisař – zkoušky žadatelů, rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, státní odborný dozor.

Úseky v přímém řízení vedoucího odboru

 • dopravní úřad,
 • výkon státní správy v oblasti matrik, jména a příjmení – matriční knihy, obřady, jubilanti, uzavírání manželství, úmrtí, zkoušky úředníků obcí v oblasti vidimace a legalizace, přestupky na úseku matrik,
 • výkon státní správy v oblasti cestovních dokladů,
 • výkon státní správy v oblasti občanských průkazů,
 • výkon státní správy v oblasti evidence obyvatel,
 • kontaktní místo Czech POINT,
 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou,
 • ověřování pravosti podpisu,
 • obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštních právních předpisů od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
 • obecní živnostenský úřad předává ve stanovené lhůtě obdržená podání příslušným správním úřadům, které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání,
 • obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku,
 • vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.