Rozpočet a hospodaření

Klikací rozpočet

Od roku 2015 je k dispozici interaktivní klikací rozpočet.

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtová opatření

Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2018 včetně příloh - návrh

 

Minulá období


Listinné podoby dokumentů jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470.

Příspěvkové organizace