Rozpočet a hospodaření

Klikací rozpočet

Od roku 2015 je k dispozici interaktivní klikací rozpočet.

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2021

Přehled vybraných investičních akcí realizovaných v rámci schváleného rozpočtu 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023

Rozpočtová opatření

Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2020

(schválen zastupitelstvem města dne 24.6.2021)

Minulá období


Listinné podoby dokumentů jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470.

Příspěvkové organizace