Rozpočet a hospodaření

Klikací rozpočet

Od roku 2015 je k dispozici interaktivní klikací rozpočet.

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2025

Rozpočtová opatření

rozpočtové opatření č.1 (zveřejněno 29.03.2023)
rozpočtové opatření č.2 (zveřejněno 18.04.2023)
rozpočtové opatření č.3 (zveřejněno 04.05.2023)
rozpočtové opatření č.4 (zveřejněno 02.06.2023)
rozpočtové opatření č.5 (zveřejněno 14.06.2023)
rozpočtové opatření č.6 (zveřejněno 25.07.2023)
rozpočtové opatření č.7 (zveřejněno 24.08.2023)
rozpočtové opatření č.8 (zveřejněno 26.09.2023)
rozpočtové opatření č.9 (zveřejněno 26.09.2023)

Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2022

(schválen zastupitelstvem města dne 25.05.2023)

Minulá období


Listinné podoby dokumentů jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470.

Příspěvkové organizace