Rozpočet a hospodaření

Klikací rozpočet

Od roku 2015 je k dispozici interaktivní klikací rozpočet.

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023

Návrh rozpočtu 2021

Přehled plnění rozpočtu 2020

Rozpočtové provizorium na rok 2021

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu

(zveřejněno dne 13.01.2020)

Rozpočtová opatření

Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2019

(schválen zastupitelstvem města dne 28.5.2020)

Minulá období


Listinné podoby dokumentů jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470.

Příspěvkové organizace