Rozpočet a hospodaření

Klikací rozpočet

Od roku 2015 je k dispozici interaktivní klikací rozpočet.

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2024

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2026

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 1 / 2024 (zveřejněno 27.03.2024)

Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2022

Minulá období


Listinné podoby dokumentů jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470.

Příspěvkové organizace