Rozpočet a hospodaření

Klikací rozpočet

Od roku 2015 je k dispozici interaktivní klikací rozpočet.

 

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2025

Rozpočtová opatření

bude doplněno

Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2021

(schválen zastupitelstvem města dne 23.06.2022)

Minulá období


Listinné podoby dokumentů jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470.

Příspěvkové organizace