Rozpočet a hospodaření

Klikací rozpočet

Od roku 2015 je k dispozici interaktivní klikací rozpočet.

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtová opatření

Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2018

(schválen zastupitelstvem města dne 25.4.2019)

Minulá období


Listinné podoby dokumentů jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470.

Příspěvkové organizace