Zájmová činnost

Registr volnočasových aktivit

Školní rok se opět rozeběhl a s ním se postupně v průběhu září na základě poptávky dětí a rodičů tvořily nové kroužky. Přinášíme aktualizovaný seznam aktivit pro děti a volný čas, které jsou v tomto školním roce ve Varnsdorfu v nabídce u jednotlivých organizací. Seznam obsahuje zájmové činnosti, které jsou přístupné široké veřejnosti. Školní kroužky tento registr neobsahuje z důvodu jejich dostupnosti pouze žákům konkrétních škol. Členské příspěvky jsou uvedeny orientačně, protože v některých případech se odvíjejí od počtu tréninků a dalších kritérií. Konkrétní výši sdělí jednotliví vedoucí. 

Registr naleznete také v Městském informačním centru. Organizátoři, vedoucí, vyučující a trenéři, kteří se ve svém volném čase této záslužné práci s mládeží věnují, si zaslouží velký dík! Ať to všechny společně s dětmi i nadále baví!

Komise prevence kriminality a BESOS

Ke stažení

media Seznam volnočasových aktivit pro rok 2021/2022 [271 kB]

 

Dům dětí a mládeže Varnsdorf

Dům dětí a mládeže Varnsdorf je školským zařízením pro zájmové vzdělávání a významným poskytovatelem volnočasových aktivit ve městě. Jeho posláním je nabízet možnosti smysluplného trávení volného času pro všechny věkové kategorie, ať už formou pravidelných, příležitostných, táborových, osvětových či spontánních činností. Zařízení tohoto typu má v našem městě dlouhou tradici.Zájmové kroužky jsou stěžejní oblastí činnosti a vyhledávanou aktivitou zájemců z Varnsdorfu i okolních míst. Důraz je kladen nejen na pestrou nabídku různých oborů, ale i na zajištění kvalifikovaných vedoucích, to vše za příznivé ceny. Kolektiv pracovníků DDM si velmi zakládá na přátelském, téměř rodinném prostředí a individuálním přístupu k dětem. Činnost kroužků probíhá pravidelně v průběhu školního roku, obvykle jednou týdně, některé se scházejí i častěji. Mohou je navštěvovat zájemci všeho věku, DDM nabízí aktivity pro předškolní děti, žáky základních a středních škol, studenty VOŠ a VŠ a neodmítá ani dospělé.

Kontakt

Dům dětí a mládeže Varnsdorf
příspěvková organizace
Otáhalova 1260
407 47 Varnsdorf

telefon: +420 412 372 217
mobil: +420 608 713 468
e-mail: info@ddm.varnsdorf.cz
web: https://ddm.varnsdorf.cz/