Poskytnuté informace dle zákona č. 106-1999 Sb.

Seznam informací poskytnutých na základě zákona č. 106/1999 Sb.

použitý formát -  PDF

Rok 2021

01/2021

02/2021 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na stavebním úřadě

03/2021

04/2021

05/2021

06/2021

07/2021

08/2021

09/2021 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na sekretariátu starosty

10/2021

11/2021 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na stavebním úřadě

12/2021 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na sekretariátu starosty

13/2021 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na sekretariátu starosty

14/2021

15_2021

16/2021

17_2021

18_2021

19_2021 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na stavebním úřadě