Poskytnuté informace dle zákona č. 106-1999 Sb.

Seznam informací poskytnutých na základě zákona č. 106/1999 Sb.

použitý formát -  PDF

Rok 2021

01/2021

02/2021 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na stavebním úřadě