Klub seniorů Pohádka

Objekt Pohádka se nachází ve Varnsdorfu v ulici Průjezdní čp. 737 - tento objekt slouží zejména našim důchodcům.

Cílem služby je prevence sociálního vyloučení a aktivní trávení volného času seniorů. Klub nabízí rozmanité volnočasové aktivity:

pravidelná setkávání:

  • každou středu od 15.00 do 18.00 hod.
  • každou neděli od 13.00 do 18.00 hod. besedy, přednášky na zvolené téma, které skupiny zajímá (bylinky, péče o zdraví, zdravá strava, informace o pečovatelské službě, prevence kriminality, apod.)

výlety, rekreace, divadelní představení, soutěže, sportovní odpoledne, setkávání se zástupci veřejné správy a dalších subjektů, apod.