Volby do Evropského parlamentu

Na tomto místě zveřejňujeme oznámení a dokumenty týkající se voleb do Evropského parlamentu. Další informace týkající se voleb můžete sledovat na webu Ministerstva vnitra České republiky.

Kontaktní osoba pro volby do Evropského parlamentu za Městský úřad Varnsdorf:

Foto - portrét

Žaneta Moravcová

sekretariát tajemníka, personalistka
Budova: nám. E. Beneše 470
Tel. linka: 417 545 101

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

21. 5. 2024 - Secký Tomáš, DiS.
Starosta města Varnsdorf Jan Šimek oznamuje dobu a místo konání voleb do Evropského parlamentu.

Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí

Starosta města Jan Šimek svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu pro volby do Evropského parlamentu.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků ve Varnsdorfu

26. 4. 2024 - Secký Tomáš, DiS.
Starosta města Jan Šimek poskytuje politickým stranám, hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina bude pro volby do Evropského parlamentu zaregistrována, informaci o počtu a sídle volebních okrsků ve Varnsdorfu.

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Starosta města Jan Šimek v souladu s § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise.

Informace k voličským průkazům

29. 2. 2024 - Secký Tomáš, DiS.
Volič, který nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů, popřípadě ve zvláštním seznamu voličů, si může požádat u městského úřadu, popřípadě zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu.

Vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

28. 2. 2024 - Secký Tomáš, DiS.
Prezident republiky vyhlásil na 7. a 8. června 2024 volby do Evropského parlamentu, a to rozhodnutím zveřejněným ve sbírce zákonů.