Stanovisko OŽP ke stavebnímu řízení

Název životní situace

Stanovisko OŽP ke stavebnímu řízení (a koordinované stanovisko)

Základní informace k životní situaci

Od 30. 6. 2024 se vydává formou „jednotného environmentálního stanoviska“.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník, popř. jeho zmocněnec (od 30. 6. 2024 to může učinit prostřednictvím stavebního úřadu).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Stanovisko může nahrazovat několik různých povolení či úkonů, například povolení ke kácení stromů, souhlas se zásahem do významného krajinného prvku, výjimku z obecné ochrany ptáků, činnost v ochranném pásmu památného stromu, souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu, závazné stanovisko státní správy lesů, souhlas podle vodního zákona a podobně. Při žádosti je proto nutné doložit všechny relevantní potřebné podklady.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti včetně uvedených příloh

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, odbor životního prostředí

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Klára Hrabalová, kancelář č. 8

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Žádost a projektovou dokumentaci a všechny relevantní potřebné podklady.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

"Žádost o koordinované stanovisko" nebo "Žádost o vyjádření" na webových stránkách města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Vydání stanoviska není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

30 dnů od podání žádosti, 60 dnů ve složitých případech.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon a zákon č. 148/2023 o jednotném environmentálním stanovisku.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti stanovisku se lze odvolat až v rámci odvolání proti vydanému stavebnímu povolení. 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

 

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

OŽP - Ing. Přemysl Brzák, tel.: 417 545 150, e-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024 (30.06.2024)

Popis byl naposledy aktualizován

11.04.2024