Stanovisko OŽP ke stavebnímu řízení

Název životní situace

Stanovisko OŽP ke stavebnímu řízení (a koordinované stanovisko)

Základní informace k životní situaci

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník, popř. jeho zmocněnec

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

 

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti včetně uvedených příloh

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, odbor životního prostředí

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Ing. Eva Malá, kancelář č. 7

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Žádost a projektovou dokumentaci

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

"Žádost o koordinované stanovisko" nebo "Žádost o vyjádření" na webových stránkách města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

30 dnů od podání žádosti

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

§4 odst. 6 zákona 183/2006 Sb., stavební zákon

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

 

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

OŽP - Ing. Přemysl Brzák, tel.: 417 545 150, e-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

7.9.2012

Popis byl naposledy aktualizován

07.11.2017