Vše o odpadech

Následující pokyny se týkají odpadu vzniklého činností fyzických osob na území Varnsdorfu a Studánky (v domácnostech, nemovitostech sloužících k individuální rekreaci apod.) Není-li dále uvedeno jinak, je likvidace pro občany bezplatná. (Odpadu, který vznikl při podnikání fyzických či právnických osob se musí podnikatelé zbavovat za úplatu, na základě individuálních smluv s některou firmou oprávněnou odpady přebírat.)

Využitelný odpad

Komodity: papíry, karton, kovy, sklo, tetrapaky, polystyren, igelitové sáčky a tašky, PET lahve, kelímky od potravin a jiné 

Kam s ním:

 1. odkládat do barevných kontejnerů umístěných v lokalitách hustší zástavby (mapa rozmístění separačních kontejnerů)
 2. odkládat v určeném termínu ve žlutých pytlích na sběrovou trasu (kde získat žluté pytle, mapa sběrové trasy, termíny svozů)
 3. odkládat ve sběrovém dvoře – areál Technických služeb, Sv. Čecha 1277 (informace o sběrovém dvoře)
 4. odevzdat v některé sběrně surovin nebo kovošrotu
 5. dát svým dětem do školy, pokud škola pořádá sběr konkrétního materiálu

Směsný komunální odpad

Komodity: odpad vzniklý v domácnosti, ze kterého  byly vytříděny výše uvedené složky (využitelný odpad)

Kam s ním:

 1. odložit do popelnic či kontejnerů v místě svého trvalého bydliště (poplatek za komunální odpad, kde řešit případné problémy s vývozem a kapacitou popelnic)
 2. v bílých pytlích s logem svozové firmy odložit vedle popelnic (kde získat bílé pytle s logem na komunální odpad

Neskladný odpad

Komodity: odpad z domácnosti, který se pro své rozměry nevejde do popelnice a také ojeté pneumatiky z osobního vozidla

Kam s ním:

 1. odvézt do sběrového dvora – areál Technických služeb, Sv. Čecha 1277 (informace o sběrovém dvoře)
 2. naložit na objednaný valník, multikáru či kontejner, ale platíte dopravu do sběrového dvora (kde a za kolik objednat odvoz)

Nebezpečný odpad

Komodity: rtuťové teploměry, zbytky barev, minerální oleje,zaolejované hadry, ředidla a jiné chemikálie

Kam s ním:

 1. odvézt do sběrového dvora – areál Technických služeb, Sv. Čecha 1277 (informace o sběrovém dvoře)
 2. naložit na objednaný valník, multikáru či kontejner, ale platíte dopravu do sběrového dvora (kde a za kolik objednat odvoz)

Elektroodpad

Komodity: počítače, monitory, mobily, televize, baterie, akumulátory, lednice a podobně

Kam s ním:

 1. odvézt do sběrového dvora – areál Technických služeb, Sv. Čecha 1277 (informace o sběrovém dvoře)
 2. odložit do červených stacionárních kontejnerů - drobné vysloužilé elektrospotřebiče (informace o rozmístění červených kontejnerů)
 3. naložit na objednaný valník, multikáru či kontejner, ale platíte dopravu do sběr. dvora (kde a za kolik objednat odvoz)

Stavební odpady

Komodity: odpady z drobných stavebních úprav domu či bytu,stavební suť, výkopová zemina

Kam s ním:

Za úplatu odložit do sběrového dvora v areálu Technických služeb (informace o sběrovém dvoře).

Textil

Komodity:  čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty

Kam s ním:

 1. odložit do bílých stacionárních kontejnerů - (mapa rozmístění bílých kontejnerů)
 2. odvézt do sběrového dvora – areál Technických služeb, Sv. Čecha 1277 (informace o sběrovém dvoře)

Odpady ze zahrady

Komodity: listí, naštěpkované větve, trávu a jiné čistě rostlinné materiály

Kam s ním:

1. odložit na svém pozemku na kompost či do kompostéru
2. odkládat do hnědé nádoby na bio odpad (vč. rostlinných odpadů z kuchyně) – jak se zapojit do pilotního projektu
3. odvést do sběrového dvora (kde získat modré pytle na bioodpad, informace o sběrovém dvoře)

Na bioodpad je možné od společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. zakoupit modré přepravní pytle (objem 120 litrů, nosnost 35 kg, cena 10,- Kč). Pytle je možné použít opakovaně a pro přijetí odpadu na kompostárně nejsou nutné.
(Suché rostlinné odpady je podle zákona také možné spalovat v otevřeném ohni, nesmí tím však dojít k obtěžování sousedů. Vylétající jiskry nesmí zvyšovat riziko požáru.)