Kompletní seznam kontaktů

Městský úřad, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
ústředna, podatelna, informace: 
+420 417 545 111
+420 417 54 54 54

Městský úřad, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf
podatelna, informace:
+420 417 545 222

datová schránka: kabbfuj
IČ: 00261718
DIČ: CZ00261718
číslo účtu:
19-0921388329/0800 - pronájmy, psi, správní poplatky, pokuty, atd...
35-0921388329/0800 - komunální odpad

Pro telefonický kontakt s pracovníkem úřadu využijte přímé linky.
Pro informace volejte podatelnu, ústřednu.

Jméno E-mail Linka
E-mail
Odbor správy majetku a investic
vedoucí odboru
417 545 180
Organizační odbor
vnitřní správa
417 545 131
Organizační odbor
zástupce vedoucího, vnitřní správa
417 545 132
Odbor správy majetku a investic
pozemní komunikace
417 545 181
Odbor správních agend a dopravy
občanské průkazy a cestovní doklady
417 545 211
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociální pracovník
417 545 233
Odbor životního prostředí
vedoucí odboru
417 545 150
Odbor životního prostředí
komunální odpady, černé skládky, údržba veřejné zeleně, ochrana přírody, povolení kácení stromů
417 545 151
Odbor správních agend a dopravy
občanské průkazy a cestovní doklady
417 545 225
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
vedoucí centra Modrý kámen
417 545 234
Ekonomický odbor
vymáhání pohledávek
417 545 113
Odbor správních agend a dopravy
administrativní pracovník
417 545 227
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN
417 545 242
Živnostenský úřad
registrace živnostníků, výpisy ze živnostenského rejstříku, czechpoint
417 545 161
Živnostenský úřad
registrace živnostníků, výpisy ze živnostenského rejstříku, czechpoint
417 545 162
Odbor správních agend a dopravy
technik, registr vozidel
417 545 212
Živnostenský úřad
vedoucí odboru
417 545 160
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež
417 545 237
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé
417 545 238
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
vedoucí odboru
417 545 230
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
pracovník veřejné služby, veř. prosp. práce, alternativní tresty
417 545 231
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče
417 545 236
Odbor správních agend a dopravy
registr vozidel, autoškoly
417 545 213
Ekonomický odbor
mzdová účetní
417 545 112
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
manažerka prevence kriminality, protidrogová koordinátorka
417 545 239
Odbor správy majetku a investic
územní rozvoj, občanská vybavenost
417 545 182
Odbor správy majetku a investic
památková péče a sportoviště
417 545 183
Odbor správních agend a dopravy
přestupkové řízení, dopravní úřad
417 545 220
Odbor správy majetku a investic
evidence majetku, věcná břemena
417 545 184
Odbor správních agend a dopravy
evidence řidičů (řidičské průkazy)
417 545 219
Ekonomický odbor
vedoucí odboru
417 545 110
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
administrativní pracovnice OSVZ
417 545 241
Odbor správy majetku a investic
pronájmy bytů
417 545 185
Odbor životního prostředí
státní správa lesů, myslivost, ochrana zvířat, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond
417 545 153
Ekonomický odbor
místní poplatek ze psů, pokladna
417 545 115
Organizační odbor
podatelna, informace
417 545 111
Odbor správních agend a dopravy
technik, registr vozidel
417 545 212
Odbor vedení úřadu
sekretariát starosty
417 545 102
Stavební úřad
asistentka stavebního úřadu
417 545 172
Odbor správy majetku a investic
úřad územního plánování
417 545 186
Ekonomický odbor
hlavní účetní
417 545 116
Odbor správy majetku a investic
pozemky – pronájmy, prodej
417 545 187
Ekonomický odbor
účetní výdajového účtu
417 545 116
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
zástupkyně vedoucího odboru
417 545 240
Ekonomický odbor
účetní příjmového účtu
417 545 118
Organizační odbor
tajemník, vedoucí odboru
417 545 101
Odbor správy majetku a investic
administrativní pracovnice odd. dopravy a silničního hospodářství
417 545 191
Odbor správy majetku a investic
administrace veřejných zakázek, projekty
417 545 189
Odbor správních agend a dopravy
matrika
417 545 217
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
manažer prevence kriminality
417 545 234
Organizační odbor
informatik
417 545 137
Odbor životního prostředí
odpadové hospodářství, zemědělský půdní fond, městské stromy
417 545 152
Ekonomický odbor
účetní příspěvkových organizací
417 545 119
Odbor správních agend a dopravy
přestupkové řízení
417 545 216
Ekonomický odbor
místní poplatek za komunální odpad
417 545 114
Odbor vedení úřadu
sekretariát tajemníka, personalistka
417 545 101
Odbor správy majetku a investic
odd. dopravy a silničního hospodářství
417 545 191
Organizační odbor
vnitřní správa
417 545 201
Odbor správy majetku a investic
úřad územního plánování
417 545 186
Odbor vedení úřadu
správa školství
417 545 141
Stavební úřad
stavební řízení, územní rozhodnutí
417 545 171
Ekonomický odbor
pokladna
417 545 121
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
veřejná opatrovnice, žádosti do BZÚ, žádosti na ub. pro matky s dětmi, žádosti o zvláštního příjemce důchodu
417 545 246
Stavební úřad
stavební řízení, územní rozhodnutí
417 545 173
Odbor správy majetku a investic
investiční technik, školská zařízení
417 545 188
Odbor správních agend a dopravy
administrativní pracovník
417 545 215
Odbor správních agend a dopravy
evidence obyvatel
417 545 215
Odbor vedení úřadu
interní auditor, pověřenec pro ochranu osobních údajů
417 545 104
Stavební úřad
stavební řízení, územní rozhodnutí
417 545 174
Odbor životního prostředí
zástupce vedoucího, vodní hospodářství, vodoprávní úřad, rybářství
417 545 154
Odbor vedení úřadu
sekretariát starosty
417 545 103
Odbor správy majetku a investic
zástupce vedoucího, technická infrastruktura
417 545 190
Odbor správních agend a dopravy
technik, zkušební komisař
417 545 213
Odbor vedení úřadu
tiskový mluvčí, Hlas severu
417 545 144
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociální pracovnice
417 545 245
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
pracovnice zajišťující dohody o výkonu PP
417 545 244
Organizační odbor
požární prevence
417 545 134
Stavební úřad
administrativní pracovník
417 545 173
Organizační odbor
podatelna, informace
417 545 222
Ekonomický odbor
ekonomické činnosti, loterie
417 545 120
Stavební úřad
vedoucí odboru
417 545 170
Odbor vedení úřadu
kultura, cestovní ruch, propagace, dotační programy města
417 545 142
Živnostenský úřad
živnostenská kontrola
417 545 163
Organizační odbor
podatelna, informace
417 545 111
Odbor správních agend a dopravy
evidence obyvatel
417 545 214
Organizační odbor
informatik
417 545 137
Odbor správních agend a dopravy
matrika
417 545 221
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN
417 545 232
Živnostenský úřad
živnostenská kontrola
417 545 164
Odbor správních agend a dopravy
evidence řidičů (řidičské průkazy)
417 545 224