Kompletní seznam kontaktů

Městský úřad, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
ústředna, podatelna, informace: 
+420 417 545 111
+420 417 54 54 54

Městský úřad, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf
podatelna, informace:
+420 417 545 222

datová schránka: kabbfuj
IČ: 00261718
DIČ: CZ00261718
číslo účtu:
19-0921388329/0800 - pronájmy, psi, správní poplatky, pokuty, atd...
35-0921388329/0800 - komunální odpad

Pro telefonický kontakt s pracovníkem úřadu využijte přímé linky.
Pro informace volejte podatelnu, ústřednu.

Jméno E-mail Linka
E-mail
Odbor správy majetku a investic
vedoucí odboru
417 545 180
Organizační odbor
vnitřní správa
417 545 131
Organizační odbor
zástupce vedoucího, vnitřní správa
417 545 132
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
občanské průkazy a cestovní doklady
417 545 211
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociální pracovnice
417 545 233
Odbor životního prostředí
ochrana ovzduší
417 545 153
Odbor životního prostředí
vedoucí odboru
417 545 150
Odbor životního prostředí
komunální odpady, černé skládky, údržba veřejné zeleně, ochrana přírody, povolení kácení stromů
417 545 151
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
zkušební komisař
417 545 213
Ekonomický odbor
vymáhání pohledávek
417 545 113
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Živnostenský úřad - registr
417 545 229
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Živnostenský úřad - registr
417 545 228
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
registr vozidel
417 545 212
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
vedoucí oddělení ObŽÚ a správních činností
417 545 210
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé
417 545 238
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
vedoucí odboru
417 545 230
Odbor správy majetku a investic
pozemní komunikace
417 545 181
Ekonomický odbor
mzdová účetní
417 545 112
Odbor správy majetku a investic
památková péče a sportoviště
417 545 183
Odbor správy majetku a investic
evidence majetku, věcná břemena
417 545 184
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
evidence obyvatel – ověřování podpisů, Czech POINT
417 545 214
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
evidence řidičů – řidičské průkazy
417 545 219
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
občanské průkazy a cestovní doklady
417 545 225
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
administrativní pracovnice OSVZ a OSPOD
417 545 241
Odbor správy majetku a investic
pronájmy bytů
417 545 185
Odbor životního prostředí
státní správa lesů, myslivost, ochrana zvířat, zemědělský půdní fond
417 545 153
Ekonomický odbor
místní poplatek ze psů, pokladna
417 545 115
Organizační odbor
podatelna, informace
417 545 111
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociálně-právní ochrana dětí, pracovnice zajišťující dohody o výkonu PP
417 545 239
Stavební úřad
referent
417 545 173
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
vedoucí oddělení přestupků a dopravních činností
417 545 212
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
vedoucí odboru
417 545 220
Odbor vedení úřadu
sekretariát starosty
417 545 102
Stavební úřad
úřad územního plánování
417 545 186
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
pracovník veřejné služby, veř. prosp. práce, alternativní tresty
417 545 231
Ekonomický odbor
hlavní účetní
417 545 116
Ekonomický odbor
účetní výdajového účtu
417 545 116
Odbor správy majetku a investic
pozemky – pronájmy, prodej
417 545 187
Ekonomický odbor
vedoucí odboru
417 545 110
Stavební úřad
administrativní pracovník - asistentka
417 545 172
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
přestupky v dopravě - administrativní pracovník
417 545 218
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
zástupkyně vedoucího odboru, sociálně právní ochrana dětí
417 545 240
Organizační odbor
tajemník, vedoucí odboru
417 545 101
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
administrativní pracovník OSPOD
417 545 237
Odbor správy majetku a investic
administrativní pracovnice odd. dopravy a silničního hospodářství
417 545 191
Odbor správy majetku a investic
administrace veřejných zakázek, projekty
417 545 189
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
matrika
417 545 217
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
manažer prevence kriminality, protidrogový koordinátor
417 545 234
Organizační odbor
informatik
417 545 137
Odbor životního prostředí
odpadové hospodářství, zemědělský půdní fond, městské stromy
417 545 152
Ekonomický odbor
účetní příspěvkových organizací
417 545 119
Ekonomický odbor
účetní příjmového účtu
417 545 118
Odbor správy majetku a investic
územní rozvoj, občanská vybavenost
417 545 182
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
živnostenský úřad - živnostenská kontrola
417 525 226
Odbor vedení úřadu
sekretariát tajemníka, personalistka
417 545 101
Odbor správy majetku a investic
odd. dopravy a silničního hospodářství
417 545 191
Organizační odbor
vnitřní správa
417 545 201
Stavební úřad
úřad územního plánování
417 545 186
Odbor vedení úřadu
správa školství
417 545 141
Stavební úřad
stavební řízení, územní rozhodnutí
417 545 171
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
přestupkové řízení občanskoprávní
417 545 216
Ekonomický odbor
pokladna
417 545 121
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
veřejná opatrovnice, žádosti do BZÚ, žádosti na ub. pro matky s dětmi, žádosti o zvláštního příjemce důchodu
417 545 246
Odbor správy majetku a investic
investiční technik, školská zařízení
417 545 188
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
administrativní pracovník odboru
417 545 215
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
přestupkové řízení občanskoprávní
417 545 216
Stavební úřad
stavební řízení, územní rozhodnutí
417 545 174
Odbor životního prostředí
zástupce vedoucího, vodní hospodářství, vodoprávní úřad, rybářství
417 545 154
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
živnostenský úřad - živnostenská kontrola
417 545 226
Odbor vedení úřadu
sekretariát starosty
417 545 103
Odbor správy majetku a investic
zástupce vedoucího, technická infrastruktura
417 545 190
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež
417 545 243
Odbor vedení úřadu
tiskový mluvčí, Hlas severu
417 545 144
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
pracovnice zajišťující dohody o výkonu PP
417 545 244
Ekonomický odbor
místní poplatek za komunální odpad
417 545 114
Organizační odbor
podatelna, informace
417 545 222
Ekonomický odbor
ekonomické činnosti, loterie
417 545 120
Stavební úřad
vedoucí odboru
417 545 170
Odbor vedení úřadu
kultura, cestovní ruch, propagace, dotační programy města
417 545 142
Organizační odbor
podatelna, informace
417 545 111
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociálně-právní ochrana dětí
417 545 242
Organizační odbor
informatik
417 545 137
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
matrika
417 545 221
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
administrativní pracovník OSPOD
417 545 232
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
přestupkové řízení v dopravě
417 545 218
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
evidence řidičů – řidičské průkazy
417 545 224
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče
417 545 236
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociální pracovnice
417 545 245