Kompletní seznam kontaktů

Městský úřad, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
ústředna, podatelna, informace: 
+420 417 545 111
+420 417 54 54 54

Městský úřad, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf
podatelna, informace:
+420 417 545 222

datová schránka: kabbfuj
IČ: 00261718
DIČ: CZ00261718
číslo účtu:
19-0921388329/0800 - pronájmy, psi, správní poplatky, pokuty, atd...
35-0921388329/0800 - komunální odpad

Pro telefonický kontakt s pracovníkem úřadu využijte přímé linky.
Pro informace volejte podatelnu, ústřednu.

Jméno E-mail Linka
E-mail
Odbor správy majetku a investic
vedoucí odboru
417 545 180
Organizační odbor
vnitřní správa
417 545 131
Organizační odbor
zástupce vedoucího, vnitřní správa
417 545 132
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
občanské průkazy a cestovní doklady
417 545 211
Ekonomický odbor
správní poplatky ze psů
417 545 114
Ekonomický odbor
účetní příjmového účtu
417 545 118
Odbor životního prostředí
vedoucí odboru, ochrana přírody, hospodaření v městských lesích, protipovodňová ochrana, EIA
417 545 150
Odbor životního prostředí
černé skládky, údržba veřejné zeleně, povolování kácení stromů, svoz komunálního odpadu
417 545 151
Ekonomický odbor
placení popelnic - místní poplatek za komunální odpad
417 545 115
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
vedoucí odboru
417 545 220
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
občanské průkazy a cestovní doklady
417 545 225
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
zkušební komisař
417 545 213
Ekonomický odbor
vymáhání pohledávek
417 545 113
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Živnostenský úřad - registr
417 545 229
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Živnostenský úřad - registr
417 545 228
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
registr vozidel
417 545 212
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé
417 545 238
Ekonomický odbor
pokladna
417 545 122
Odbor správy majetku a investic
pozemní komunikace
417 545 191
Odbor správy majetku a investic
pozemní komunikace
417 545 181
Ekonomický odbor
mzdová účetní
417 545 112
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
evidence obyvatel
417 545 214
Organizační odbor
podatelna, informace
417 545 111
Odbor správy majetku a investic
památková péče a sportoviště
417 545 183
Odbor vedení úřadu
koordinátor cestovního ruchu, propagace
417 545 142
Odbor správy majetku a investic
evidence majetku, věcná břemena
417 545 184
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
evidence řidičů – řidičské průkazy
417 545 219
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
administrativní pracovnice OSVZ a OSPOD
417 545 241
Odbor správy majetku a investic
pronájmy bytů
417 545 185
Odbor životního prostředí
státní správa lesů, myslivost, ochrana zvířat, ochrana ovzduší, jednotná environmentální stanoviska
417 545 153
Stavební úřad
referent stavebního úřadu
417 545 173
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
vedoucí oddělení přestupků a dopravních činností
417 545 227
Odbor vedení úřadu
sekretariát starosty
417 545 102
Stavební úřad
úřad územního plánování
417 545 186
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
pracovník veřejné služby, veř. prosp. práce, alternativní tresty
417 545 231
Ekonomický odbor
účetní výdajového účtu
417 545 116
Odbor správy majetku a investic
pozemky – pronájmy, prodej
417 545 187
Ekonomický odbor
vedoucí odboru
417 545 110
Stavební úřad
administrativní pracovník - asistentka
417 545 172
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
přestupky v dopravě - administrativní pracovník
417 545 218
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
zástupkyně vedoucího odboru, sociálně právní ochrana dětí
417 545 240
Organizační odbor
tajemník, vedoucí odboru
417 545 101
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče
417 545 237
Odbor správy majetku a investic
administrativní pracovnice odd. dopravy a silničního hospodářství
417 545 191
Odbor správy majetku a investic
administrace veřejných zakázek, projekty
417 545 189
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
matrika
417 545 217
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
manažer prevence kriminality, protidrogový koordinátor
417 545 234
Organizační odbor
informatik
417 545 137
Odbor životního prostředí
státní správa v oblasti odpadů, ochrana zemědělského půdního fondu, údržba městských stromů
417 545 152
Ekonomický odbor
účetní příspěvkových organizací
417 545 119
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociální pracovnice OSVZ
417 545 245
Ekonomický odbor
hlavní účetní
417 545 118
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociálně-právní ochrana dětí (S - Ž)
417 545 239
Odbor správy majetku a investic
územní rozvoj, občanská vybavenost
417 545 182
Odbor vedení úřadu
sekretariát tajemníka, personalistka
417 545 101
Organizační odbor
vnitřní správa
417 545 201
Odbor vedení úřadu
správa školství
417 545 141
Stavební úřad
pověřená vedením stavebního úřadu
417 545 171
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
přestupkové řízení občanskoprávní
417 545 216
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
veřejná opatrovnice, žádosti do BZÚ, žádosti na ub. pro matky s dětmi, žádosti o zvláštního příjemce důchodu
417 545 246
Odbor správy majetku a investic
investiční technik, školská zařízení
417 545 188
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociálně-právní ochrana dětí (J - Ř)
417 545 232
Stavební úřad
referent stavebního úřadu
417 545 174
Odbor životního prostředí
zástupce vedoucího, vodoprávní úřad, státní správa rybářství
417 545 154
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
živnostenský úřad - živnostenská kontrola
417 545 226
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
registr vozidel
417 545 212
Odbor vedení úřadu
sekretariát starosty
417 545 103
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociální pracovník
417 545 235
Odbor správy majetku a investic
zástupce vedoucího, technická infrastruktura
417 545 190
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež
417 545 243
Odbor vedení úřadu
tiskový mluvčí, Hlas severu
417 545 144
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
pracovnice zajišťující dohody o výkonu PP
417 545 244
Stavební úřad
referent stavebního úřadu
417 545 175
Organizační odbor
podatelna, informace
417 545 222
Ekonomický odbor
ekonomické činnosti, loterie
417 545 120
Odbor vedení úřadu
kultura, cestovní ruch, propagace, dotační programy města
417 545 142
Organizační odbor
podatelna, informace
417 545 111
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
vedoucí odboru
417 545 230
Organizační odbor
informatik
417 545 137
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
matrika
417 545 221
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
administrativní pracovník OSPOD
417 545 233
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
administrativní pracovník OSPOD
417 545 232
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
přestupkové řízení v dopravě
417 545 218
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
evidence řidičů – řidičské průkazy
417 545 224
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
živnostenský úřad - živnostenská kontrola
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociální pracovnice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
sociálně-právní ochrana dětí (A - I)
417 545 242