Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
7.3.1821.3.18OSMI - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacíchPDF
9.3.1823.3.18OSMI - Usnesení z 81. RM - zveřejnit záměr převéstPDF
14.3.1829.3.18OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahyPDF
14.3.1829.3.18OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahyPDF
19.3.1819.4.18OVÚ - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy (oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů)PDF


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
9.3.1822.3.18Informace o konání XXXIII. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF
14.3.1822.3.18ZM - program XXXIII. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
5.2.1823.3.18VŘ - konkurs na obsazení pracovního místa ředitele základní školy (nám. E. Beneše, Edisonova, Východní, Karlova)PDF
5.2.1823.3.18VŘ - konkurs na obsazení pracovního místa ředitele školní jídelny (Edisonova)PDF
5.2.1823.3.18VŘ - konkurs na obsazení pracovního místa ředitele mateřské školy (Poštovní, Národní, T. G. Masaryka, Nezvalova, Křižíkova, Pražská)PDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
30.1.1831.12.18EKO - rozpočet města Varnsdorf na rok 2018 - odkaz k nahlédnutíPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
25.1.1821.3.18Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě (povinný Zdeněk Prkno)PDF
6.2.1822.3.18Exekutorský úřad Brno - město - usnesení o provedení další elektronické dražby (povinný Petr Burik)PDF
7.2.1813.4.18Exekutorský úřad Frýdek-Místek - usnesení o nařízení dražebního jednání (povinný Josef Kopecký)PDF
8.2.188.5.18Státní pozemkový úřad - nabídka nepronajatých pozemkůPDF
12.2.1810.4.18Exekutorský úřad Praha 9 - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Niki Valuch)PDF
12.2.184.4.18Exekutorský úřad ve Zlíně - usnesení o elektronické dražbě (povinný Pavel Myšák)PDF
12.2.184.4.18Exekutorský úřad ve Zlíně - usnesení o elektronické dražbě (povinný Pavel Myšák)PDF
13.2.184.4.18Exekutorský úřad Brno-venkov - usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (povinní Miroslav Suchý, Věra Matyásková)PDF
19.2.1811.4.18Exekutorský úřad Litoměřice - usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (povinná Růžena Tancošová)PDF
19.2.1831.5.19Katastrální úřad - oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostíPDF
23.2.1822.3.18Úřad pro zastupování státu Ústí n/L - oznámení o výběrovém řízení s aukcíPDF
26.2.185.4.18Soudní exekutor Mgr. Sobíšková - dražební vyhláška (povinný: Unifinance a. s.)PDF
1.3.1830.6.18Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníkyPDF
13.3.189.5.18MP - výzva k odstranění vraku (Škoda Favorit)PDF
13.3.189.5.18MP - výzva k odstranění vraku (Škoda Felicia)PDF
13.3.1811.5.18MP - výzva k odstranění vraku (Škoda Octavia)PDF
19.3.1811.4.18TRADE REALITY s.r.o. - aukční vyhláška nemovitosti (vyhlašovatel TRADE REALITY s.r.o.)PDF
19.3.1825.4.18TRADE REALITY s.r.o. - aukční vyhláška nemovitosti (vyhlašovatelé Pavel Němec, Jan Pražák)PDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy