Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
15.10.2130.10.21OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu: výkopové práce, umístění el. kabelu na místní komunikaci ul. Zimní na p. p. č. 5102 v k. ú. VarnsdorfPDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
14.10.2129.10.21OSMI - usnesení z 67. schůze RM ze dne 07.10.2021 - zveřejnění záměru převést, pronajmout pozemkové parcelyPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
14.10.2129.10.21VŘ - výběrové řízení na obsazení pracovního místa: VEDOUCÍ ODBORU OSVZPDF
14.10.2129.10.21VŘ - výběrové řízení na obsazení pracovního místa: PRACOVNÍK / PRACOVNICE OSPODPDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
28.6.2128.2.22EKO - Rozpočet města Varnsdorf na rok 2021; Rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2021; Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023; Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2020 - odkazy k nahlédnutíPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
4.4.1931.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec)PDF
11.12.1910.1.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - nahrazení přílohy č. 1PDF
6.4.2021.4.22Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020PDF
6.4.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahyPDF
28.7.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. PDF
19.4.2119.4.22Katastrální úřad - veřejná vyhláška - oznámení o převzetí písemnosti (Josefa Marková)PDF
8.6.2130.11.21OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší demontáž vrchního vedení NN v k. ú. StudánkaPDF
1.7.211.7.22SOT - zveřejnění Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Tolštejn 2020 + přílohyPDF
1.7.2130.11.21OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší výměnu stávajících kabelů VN a přeložení do nové trasyPDF
30.8.2130.11.21OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší výměnu kabelového vedení VN v termínu 09/2021 - 11/2021PDF
2.9.2127.10.21Exekutorský úřad Český Krumlov - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Pavlína Křenová)PDF
16.9.2131.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020, ve znění opatření obecné povahy č. j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.07.2020PDF
16.9.2113.11.21MP - výzva k odstranění vraku (Ford Fusion)PDF
16.9.2113.11.21MP - výzva k odstranění vraku (Audi A6)PDF
30.9.214.11.21Exekutorský úřad Brno-město - usnesení o provedení elektronické dražby (povinný KLOHAN, spol. s r. o. v likvidaci)PDF
6.10.2130.6.22SOT - Střednědobý výhled DSO Tolštejn 2022 - 2024PDF
6.10.2128.2.22SOT - rozpočtové opatření č. 2/2021PDF
11.10.211.2.22VÚ - Dotační program města Varnsdorf pro rok 2022PDF
12.10.2111.12.21MP - výzva k odstranění vraku (Lada)PDF
14.10.2115.11.21čEZ DISTRIBUCE - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostůPDF
14.10.2119.11.21Exekutorský úřad Přerov - usnesení - dražební vyhláška movité věci (povinný David Blahník)PDF
15.10.2131.10.21OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší připojení nového odběrného místa v obci Nová ChřibskáPDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy