Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
8.3.1923.3.19OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - osazení svislého a vodorovného dopravního značení v ul. Lesní před č. p. 2959PDF
8.3.1923.3.19OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - osazení svislého a vodorovného dopravního značení v ul. Západní, č. p. 2735PDF
8.3.1923.3.19OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - osazení svislého a vodorovného dopravního značení v ul. Západní, č. p. 2816PDF
13.3.1928.3.19OSMI - opatření obecné povahy - osazení přechodného dopravního značení či zařízení v lokalitě místní komunikace a silnice II. a III. třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působnostíPDF
20.3.194.4.19OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení - Tour de FemininPDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
19.3.193.4.19OSMI - zveřejnění záměru převést pozemkové parcely; zveřejnění pozemků za účelem zřízení zahrady nebo sekání trávyPDF


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
15.3.1928.3.19ZM - Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF
20.3.1928.3.19ZM - program 4. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
13.3.1930.4.19VŘ - oznámení o vyhlášení výběr. řízení na obsazení pracovního místa: PRACOVNÍK / PRACOVNICE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (2 pracovní místa)PDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
30.1.1931.5.19EKO - Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019; Rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2019; Střednědobý výhled rozpočtu; Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2017 - odkazy k nahlédnutíPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
19.2.1831.5.19Katastrální úřad - oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostíPDF
7.2.193.4.19Exekutorský úřad Litoměřice - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Pavel Štětina)PDF
6.2.196.5.19Státní pozemkový úřad - nabídka nepronajatých pozemků PDF
11.2.1910.4.19Exekutorský úřad Zlín - usnesení o elektronické dražbě (povinný Pavel Myšák)PDF
11.2.1911.4.19MP - výzva k odstranění vraku (VW Polo)PDF
15.2.1923.4.19Exekutorský úřad Děčín - usnesení o nařízení elektronické dražby nemovitosti (povinný Jan Andrle)PDF
18.2.1916.4.19Exekutorský úřad Svitavy - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Milan Hučko)PDF
25.2.192.4.19Exekutorský úřad Tábor - dražební vyhláška nemovitosti (Karel Resler)PDF
5.3.192.4.19Exekutorský úřad Praha 2 - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (povinný Josef Kolář)PDF
11.3.198.5.19MP - výzva k odstranění vraku na ul. Chmelařská (Renault)PDF
12.3.1927.3.19OSMI - veřejná výzva k podání nabídek na pronájem objektu Autobusové stanice č. p. 3537 ve VarnsdorfuPDF
15.3.1917.4.19Exekutorský úřad Praha 3 - dražební vyhláška nemovitosti (povinní Petr Billy, Libuše Hučková, Ivana Hučková)PDF
21.3.1923.4.19Exekutorský úřad Praha 3 - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Jiří Nekarda)PDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy