Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
3.5.2118.5.21OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu: výkopové práce, umístění el. kabelu v lokalitě na místní komunikaci ul. Petra Bezruče u č. p. 209 v k. ú. VarnsdorfPDF
3.5.2118.5.21OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu: výkopové práce, umístění el. kabelu v lokalitě místní komunikace ul. Truhlářská na p. p. č. 5307/4 v k. ú. VarnsdorfPDF
5.5.2120.5.21OSMI - opatření obecné povahy - umístění dopravního značení - svislá dopravní značka a vodorovné dopravní značení "Vyhrazené parkoviště" v lokalitě na stávajícím parkovišti p. p. č. 2731/1 v ul. ZápadníPDF
5.5.2120.5.21OSMI - opatření obecné povahy - umístění dopravního značení - svislá dopravní značka a vodorovné dopravní značení "Vyhrazené parkoviště" v lokalitě na stávajícím parkovišti v ul. K. Světlé před domem č. p. 3018PDF
5.5.2120.5.21OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu: výkopové práce, umístění el. kabelu VN v lokalitě silnice II. třídy č. II/264 (ul. Žitavská) a místní komunikace ul. PalackéhoPDF
10.5.2125.5.21OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - osazení svislého a vodorovného dopravního značení "Vyhrazené parkoviště" v lokalitě na stávajícím parkovišti v ul. Pražská u lékárny TERCIAPDF
12.5.2127.5.21OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu: oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v lokalitě na místní komunikaci na p. č. 1031 a na p. č. 1022 v k. ú. RybništěPDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
4.5.2119.5.21OSMI - usnesení z 58. schůze Rady města Varnsdorf - zveřejnění záměru převést pozemkové parcely PDF
12.5.2127.5.21OSMI - usnesení z 59. schůze Rady města Varnsdorf - zveřejnění záměru převést pozemkové parcely; zveřejnění pozemků za účelem zřízení zahrady nebo sekání trávy PDF


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
14.5.2127.5.21ZM - informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf PDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
5.5.2120.5.21SÚ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: ÚŘEDNÍK / ÚŘEDNICE STAVEBNÍHO ÚŘADUPDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
1.2.2130.6.21EKO - Rozpočet města Varnsdorf na rok 2021; Rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2021; Střednědobý výhled rozpočtu; Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2019 - odkazy k nahlédnutíPDF


Vyhlášky finančního úřadu

Platí od Platí do Popis Ke stažení
26.4.2126.5.21FÚ - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu (daň z nemovitých věcí na rok 2021)PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
4.4.1931.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec)PDF
11.12.1910.1.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - nahrazení přílohy č. 1PDF
6.4.2021.4.22Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020PDF
6.4.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahyPDF
16.6.2030.6.21Dobrovolný svazek obcí Tolštejn - Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Tolštejn za rok 2019 + přílohyPDF
28.7.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. PDF
30.11.2030.6.21SOT - návrh rozpočtu na rok 2021PDF
21.12.2031.12.21SOT - rozpočet DSO Tolštejn na rok 2021PDF
1.2.2131.8.21OMEXOM - oznámení - bude prováděna stavba, která řeší demontáž vrchního vedení VN včetně podpěrných bodů a výstavbu nového kabelového vedení VN a NN, nové zemní optické trubky, trafostanice a nového vrchního vedení VN, dle projektu vypracovaného ELMOS LIBEREC s. r. o.PDF
3.3.2131.12.21SOT - Rozpočtové opatření č. 1PDF
18.3.212.6.21Exekutorský úřad Brno-venkov - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (povinná Irena Musilová)PDF
23.3.2115.6.21Exekutorský úřad Praha 6 - usnesení - dražební vyhláška (povinný Jan Godla)PDF
23.3.212.6.21Exekutorský úřad Brno-venkov - usnesení o nařízení elektr. dražebního jednání (povinná Irena Musilová)PDF
23.3.2126.5.21Exekutorský úřad Děčín - usnesení o nařízení elektr. dražby (povinný Jan Andrle)PDF
23.3.2130.6.21OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší výměnu zastaralé technologie VN za nový VN rozvaděč a obnovu propojovací soustavy s transformátoremPDF
31.3.2129.5.21MP - výzva k odstranění vraku (Opel Corsa)PDF
31.3.212.6.21Exekutorský úřad Klatovy - usnesení - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Jiřina Hafnerová)PDF
1.4.2130.6.21OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší výměnu kabelového vedení NNPDF
7.4.217.6.21MP - výzva k odstranění vraků (Nissan Micra, majitel Miroslav Kima)PDF
19.4.2119.4.22Katastrální úřad - veřejná vyhláška - oznámení o převzetí písemnosti (Josefa Marková)PDF
23.4.2123.5.21SVS - porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020PDF
28.4.2127.6.21MP - výzva k odstranění vraku (Seat Vario)PDF
3.5.2118.5.21Exekutorský úřad Děčín - usnesení - zrušení dražební vyhlášky (povinná Blanka Škvorová)PDF
3.5.2118.5.21SÚ - oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - zateplení a stavební úpravy bytového domu č. p. 2545-2545 Varnsdorf, ul. LegiíPDF
4.5.2119.5.21SÚ - oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby - REKO MS Varnsdorf - Poštovní, I. etapaPDF
4.5.2119.5.21SÚ - oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby - REKO MS Varnsdorf - Poštovní, II. etapaPDF
6.5.211.6.21Exekutorský úřad České Budějovice - usnesení - dražební vyhláška nemovitostiPDF
10.5.2125.5.21SÚ - rozhodnutí o umístění stavby - REKO MS Varnsdorf - Nemocniční, Havlíčkova 2. etapa, nový STL plynovod a přípojkyPDF
10.5.2129.6.21Exekutorský úřad Chrudim - usnesení o nařízení dražebního jednání (povinný Milan Holub)PDF
10.5.2123.6.21Exekutorský úřad Břeclav - usnesení o nařízení dražebního jednání (povinní Jiří Ložinčák, Věra Matyásková)PDF
11.5.2126.5.21SÚ - oznámení zahájení územního řízení - FTK Varnsdorf - okolí, podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, ul. Lesní, Pražská, Hraniční, Kmochova, Západní, Edisonova, Sportovců a KřižíkovaPDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy