Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
9.11.1824.11.18OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení v lokalitě: křižovatka ul. Poštovní a Revoluční v k. ú. VarnsdorfPDF
14.11.1829.11.18OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení v lokalitě: Varnsdorf, ul. Aloise Jiráska a Jaroslava VrchlickéhoPDF
14.11.1829.11.18OŽP - Nařízení města č. 3/2018 o zákazu vstupu do lesů na území NP České ŠvýcarskoPDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
7.11.1822.11.18OSMI - zveřejnění záměru převést pozemkové parcelyPDF


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
16.11.1828.11.18ZM - informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf PDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
8.11.1823.11.18VŘ - výběrové řízení na obsazení pracovního místa: PRACOVNÍK / PRACOVNICE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ NA OSVZPDF
19.11.184.12.18VŘ - výběrové řízení na obsazení pracovního místa: INTERNÍ AUDITOR / AUDITORKAPDF
19.11.184.12.18VŘ - výběrové řízení na obsazení pracovního místa: REFERENT / REFERENTKA PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU V ODBORU SPRÁVNÍCH AGEND A DOPRAVYPDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
16.5.1831.12.18EKO - rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet města Varnsdorf - odkaz k nahlédnutí http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/dokumenty/rozpocet-hospodareni/PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
19.2.1831.5.19Katastrální úřad - oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostíPDF
24.9.1823.11.18MP - výzva k odstranění vraku (Peugeot)PDF
24.9.1822.11.18MP - výzva k odstranění vraku (Opel Corsa)PDF
24.9.1821.11.18MP - výzva k odstranění vraku (Ford Puma)PDF
3.10.183.1.19Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmuPDF
19.10.1822.11.18Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška movité věci (Černý Pavel)PDF
19.10.1819.12.18MP - výzva k odstranění vraku (Audi 80)PDF
24.10.1828.11.18Exekutorský úřad Praha - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Marie Hučková)PDF
26.10.186.12.18Exekutorský úřad Praha 6 - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Pavlína Fábryová)PDF
1.11.1810.12.18Exekutorský úřad Břeclav - usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání (povinní Jiří Ložinčák, Věra Matyásková)PDF
2.11.186.12.18Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení o výběrovém řízeníPDF
5.11.188.2.19OŠKT - dotační program města Varnsdorf pro rok 2019PDF
9.11.1812.12.18Exekutorský úřad Praha-východ - dražební vyhláška nemovitosti (povinní Mladen Miljak, Vojtěch Kováč, Květa Kováčová)PDF
12.11.1830.11.18OŽP - informace o dokumentaci vlivů záměru (dokumentace k záměru "Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV")PDF
16.11.1816.1.19Exekutorský úřad Brno-venkov - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (povinná Marcela Skalová)PDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy