Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
15.3.2330.3.23OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení z důvodu možnosti vzniku potřeby zavedení opětovné kontroly státní hranice Varnsdorf - Seifhennersdorf (ul. 5. května)PDF
20.3.234.4.23SÚ - rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí o 2 roky na stavbu - DC-Varnsdorf, unifikace, kabel DC_2026, 2038PDF
22.3.236.4.23OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení z důvodu výkopových prací, podélný výkop a překop pro uložení kabelů NN na místní komunikaci ul. Dolní nábřeží až ke křižovatce s ul. Mostecká, VarnsdorfPDF
24.3.238.4.23OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Truhlářská, VarnsdorfPDF
28.3.2312.4.23OSMI - výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci zrušení železničního přejezdu PDF


Obecně závazné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
24.3.238.4.23OZV - oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o regulaci hlučných činností a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratšíPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
1.3.2331.3.23VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: INVESTIČNÍ REFERENT / REFERENTKA OSMIPDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
1.2.2330.6.23EKO - Rozpočet města Varnsdorf na rok 2023; Rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2023; Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2025; Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2021 - informace, kde jsou dokumenty k nahlédnutíPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
29.6.2229.6.23SOT - "Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Tolštejn za rok 2021"PDF
8.7.228.7.23SOT - oznámení zveřejnění dokumentu - Rozpočtové opatření č. 1/22PDF
23.9.2223.9.23SOT - oznámení zveřejnění dokumentu - Rozpočtové opatření č. 2/2022PDF
7.11.2230.9.23SOT - oznámení zveřejnění dokumentu - Rozpočtové opatření č. 3/2022PDF
7.11.2231.12.23Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy PDF
13.12.2231.12.23SOT - Rozpočet DSOT na rok 2023PDF
21.2.2324.5.23Exekutorský úřad Děčín - usnesení - dražební vyhláška nemovité věci v k. ú. Rybniště (povinný Kroupa Pavel)PDF
22.2.2330.6.23SOT - návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Tolštejn 2022PDF
24.2.2314.6.23Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška movité věci (povinný Bohumil Holler)PDF
6.3.234.5.23MP - výzva k odstranění vraku (Renault Megane)PDF
6.3.235.5.23MP - výzva k odstranění vraku (Ford Galaxy)PDF
7.3.2330.11.23OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší umístěné nové trafostanice a nového kabelového vedení VN a NNPDF
15.3.2313.5.23MP - výzva k odstranění vraku (Fiat Doblo Cargo)PDF
15.3.2318.4.23Exekutorský úřad Praha 5 - usnesení - dražební vyhláška movitých věcí (povinný Tadeáš Fritsch)PDF
20.3.2320.5.23MP - výzva k odstranění vraku (Ford Focus)PDF
20.3.2319.5.23MP - výzva k odstranění vraku (VW Golf)PDF
28.3.2312.4.23KÚÚK - závěr zjišťovacího řízení - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035PDF
28.3.2312.4.23OSMI - informace o umístění odtaženého vozidla na odstavné parkoviště (Ford Mondeo)PDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy