Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
9.1.2024.1.20OSMI - opatření obecné povahy - umístění dopravního značení - svislá dopravní značka "vyhrazené parkoviště" v ul. Západní na p. p. č. 2692/131PDF
10.1.2025.1.20OSMI - opatření obecné povahy - osazení svislého dopravního značení a dopravního zařízení a doplnění chybějících svislých dopravních značek v lokalitě: místní komunikace ul. Spojovací ve VarnsdorfuPDF
21.1.205.2.20OSMI - opatření obecné povahy - osazení přechodného dopravního značení či zařízení - uložení plynovodního potrubí v lokalitě: ul. Prašná, ul. Smetanova, ul. PolníPDF
21.1.205.2.20OSMI - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v lokalitě: ul. Kollárova, ul. VýchodníPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
7.1.2031.1.20VŘ - oznámení o vyhlášení výběr. řízení na obsazení pracovního místa: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE OSVZPDF
14.1.2031.1.20VŘ - oznámení o vyhlášení výběr. řízení na obsazení pracovního místa: ÚŘEDNÍK / ÚŘEDNICE STAVEBNÍHO ÚŘADUPDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
2.5.1931.1.20EKO - Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019; Rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2019; Střednědobý výhled rozpočtu; Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2018 - odkazy k nahlédnutíPDF
2.12.1931.1.20EKO - Rozpočtové provizorium města Varnsdorf na rok 2020PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
4.4.1931.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec)PDF
15.10.191.2.20VÚ - Dotační program města Varnsdorf pro rok 2020PDF
6.11.196.2.20Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmuPDF
11.12.1910.1.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - nahrazení přílohy č. 1PDF
11.12.1928.1.20OK dražebník a.s. - dražební vyhláška nemovitosti (dlužník Jiří Mrkáček)PDF
16.12.1929.1.20Městský úřad Rumburk - oznámení o konání veřejného projednávání návrhu územního plánu Rumburk dne 29.01.2020PDF
18.12.1931.1.21Dobrovolný svazek obcí Tolštejn - oznámení o zveřejnění dokumentů - rozpočet na rok 2020; rozpočtové změny roku 2019PDF
9.1.2025.3.20Exekutorský úřad Praha 3 - usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (povinná Lenka Reisingerová)PDF
10.1.2012.2.20Exekutorský úřad Cheb - usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věci nemovitých (povinný Vratislav Jupa)PDF
16.1.2031.1.20SÚ - rozhodnutí - dodatečné povolení stavbyPDF
17.1.202.2.20OŽP - zahájení zjišťovacího řízení "Zařízení ke sběru, výkupu a využití autovraků ve Varnsdorfu"PDF
20.1.2025.2.20Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Jaroslava Kuběnová)PDF
20.1.2018.3.20Exekutorský úřad Chrudim - usnesení o nařízení dražebního jednání (povinný Tomáš Kirschner)PDF
21.1.205.2.20Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - zahájení řízení ve věci povolení odlovu vyjmenovaných geograficky nepůvodních živočichů na území CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory, CHKO Český rájPDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy