Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
11.11.2026.11.20OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu, akce: umístění el. kabelu v lokalitě ul. Kostelní, ul. Karlova, ul. Čelakovická a ul. Hrnčířská v k. ú. VarnsdorfPDF
11.11.2026.11.20OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - osazení nového svislého dopravního značení či zařízení z důvodu: změna umístění parkovacích stání na komunikaci v lokalitě od křižovatky ul. T. G. Masaryka x Žilinská až ke křižovatce ul. Pletařská x Tyršova x RaisovaPDF
11.11.2026.11.20OSMI - opatření obecné povahy - umístění dopravního značení "Vyhrazené parkoviště" v lokalitě na novém parkovišti p. p. č. 2841/1 v ul. EdisonovaPDF
25.11.2010.12.20OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu, akce: zřízení nové kanalizační přípojky pro dům č. p. 2792 v lokalitě na místní komunikaci ul. Karlova u č. p. 2792 v k. ú. VarnsdorfPDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
19.11.204.12.20OSMI - usnesení z 49. schůze Rady města Varnsdorf - zveřejnění záměru převést pozemkové parcely; zveřejnění pozemků za účelem zřízení zahrady nebo sekání trávyPDF


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
13.11.2026.11.20ZM - informace o konání 15. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF
18.11.2026.11.20ZM - program 15. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
6.11.2030.11.20VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa: ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ / KOMISAŘKAPDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
2.6.2028.2.21EKO - Rozpočet města Varnsdorf na rok 2020; Rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2020; Střednědobý výhled rozpočtu; Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2019 - informace k nahlédnutíPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
4.4.1931.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec)PDF
11.12.1910.1.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - nahrazení přílohy č. 1PDF
18.12.1931.1.21Dobrovolný svazek obcí Tolštejn - oznámení o zveřejnění dokumentů - rozpočet na rok 2020; rozpočtové změny roku 2019PDF
6.4.2021.4.22Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020PDF
6.4.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahyPDF
25.5.2030.11.20OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší výměnu kabelového vedení VN ve stávající trase a pokládku kabelového vedení VN v nové trase, dle projektu vypracovaného ČEZ Distribuce, a. s. PDF
16.6.2031.12.20Dobrovolný svazek obcí Tolštejn - Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Tolštejn za rok 2019 + přílohyPDF
25.6.2030.11.20OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší výměnu stávajících kabelů VNPDF
28.7.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. PDF
9.10.207.12.20MP - výzva k odstranění vraku (Opel Zafira)PDF
14.10.208.1.21Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - skladový areál v k. ú. Varnsdorf - část APDF
14.10.208.1.21Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - skladový areál v k. ú. Varnsdorf - část BPDF
14.10.208.1.21Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - skladový areál v k. ú. Varnsdorf - část CPDF
14.10.2026.11.20Exekutorský úřad Praha-východ - usnesení o nařízení další elektronické dražby (povinní Mladen Miljak, Vojtěch Kováč, Květa Kováčová)PDF
19.10.2012.12.20VÚ - hodiny pro veřejnostPDF
30.10.2031.1.21VÚ - Dotační program města Varnsdorf pro rok 2021PDF
3.11.2020.1.21Exekutorský úřad Šumperk - usnesení - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Eliška Konopová)PDF
4.11.204.12.20Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmuPDF
11.11.2026.11.20SÚ - rozhodnutí o umístění stavbyPDF
25.11.203.2.21Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Liliane Krausová)PDF
25.11.2020.1.21MP - výzva k odstranění vraku (Renault Laguna)PDF
25.11.2031.12.20Okresní soud v Děčíně - oznámení - zkrácení úřední doby pro veřejnostPDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy