Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
18.5.184.7.18OSMI - vystavení návrhu ÚP Varnsdorf s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území - výzva k připomínkám od 04.06.2018 do 04.07.2018. Ke stažení ZDE.PDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
8.6.1823.6.18OSMI - zveřejnění záměru převést pozemkové parcelyPDF
14.6.1829.6.18OSMI - zveřejnění pozemků k pronájmuPDF
21.6.187.7.18OSMI - zveřejnění záměru převést pozemkovou parceluPDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
16.5.1831.12.18EKO - rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet města Varnsdorf - odkaz k nahlédnutí http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/dokumenty/rozpocet-hospodareni/PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
19.2.1831.5.19Katastrální úřad - oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostíPDF
1.3.1830.6.18Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníkyPDF
18.4.1818.7.18Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převoduPDF
26.4.1830.8.18MŽP - evidence ochranných pásem vodních zdrojůPDF
2.5.182.8.18Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmuPDF
14.5.184.7.18Exekutorský úřad Litoměřice - usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (povinná Růžena Tancošová)PDF
16.5.1816.7.18MP - výzva k odstranění vraku (Opel Vectra)PDF
16.5.1816.7.18MP - výzva k odstranění vraku (Fiat Punto)PDF
23.5.1822.6.18Exekutorský úřad Přerov - usnesení - dražební vyhláška movité věci (povinná Hana Hájková)PDF
23.5.1812.7.18Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška movité věci (povinný Pavel Černý)PDF
28.5.1828.6.18MěÚ Rumburk - ozn. o konání společného jednání o návrhu územního plánu Rumburk a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Rumburk na udržitelný rozvojPDF
30.5.1829.6.18Exekutorský úřad Ústí n. Labem - usnesení o odročení nařízeného dražebního jednání (povinná Zuzana Víznerová) PDF
1.6.1826.7.18Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška movité věci (povinný Petr Lindenberg)PDF
6.6.181.8.18MP - výzva k odstranění vraku v ul. Chelčického - PeugeotPDF
6.6.1825.6.18Závěrečný účet Ústeckého kraje ze rok 2017PDF
11.6.1818.7.18Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výběrové řízení na p. č. 539, 540 k. ú VarnsdorfPDF
14.6.1817.7.18Exekutorský úřad Praha 5 - usnesení - dražební vyhláška movité věci (povinná Lucia Schuldesová)PDF
14.6.1826.7.18Exekutorský úřad Brno-město - usnesení - dražební vyhláška nemovité věci (povinná Emilie Šinclová)PDF
14.6.1831.7.18Exekutorský úřad Praha-západ - usnesení - dražební vyhláška nemovité věci (povinná Marcel Moldaschl)PDF
14.6.1811.9.18Exekutorský úřad Brno-město - usnesení - dražební vyhláška nemovité věci (povinný Josef Havlík)PDF
14.6.181.8.18Exekutorský úřad Přerov - usnesení - dražební vyhláška nemovité věci (povinný Ladislav Rigo)PDF
18.6.183.7.18OSMI - výzva k vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí, které vydal MěÚ VarnsdorfPDF
18.6.1830.9.18OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší přípojku k NN pro nové odběrné místoPDF
20.6.185.7.18SÚ - oznámení zahájení územního řízeníPDF
20.6.185.7.18Exekutorský úřad Praha - usnesení o odročení dražebního jednání PDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy