Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
8.6.2010.7.20SÚ - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Podluží včetně návrhu zadání Změny č. 5 Územního plánu Horní PodlužíPDF
3.7.2018.7.20OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu: vypnutí zabezpečovacího zařízení na žel. přejezdu P3448 v obci Rybniště PDF
3.7.2018.7.20OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu: překop komunikace a pokládky kabelu NN v lokalitě: na silnici č. III/2641, ul. Čsl. letců u železničního přejezdu P3472 v obci VarnsdorfPDF
3.7.2018.7.20OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu: výměny mechanických závor za světelné a zvukové výstražníky bez závor v lokalitě: na místní komunikaci u železničního přejezdu P3460 v obci Dolní Podluží, u železničního přejezdu P3454 v obci Horní Podluží, u železničního přejezdu P3453 v obci Horní Podluží, u železničního přejezdu P3452 v obci Horní PodlužíPDF
3.7.2018.7.20OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - osazení nového svislého dopravního značení či zařízení z důvodu: změna zabezpečení žel. přejezdu v lokalitě: před železničním přejezdem označeným P3448 v obci RybništěPDF


Obecně závazné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
29.6.2014.7.20VÚ - obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o regulaci hlučných činností a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratšíPDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
2.6.2028.2.21EKO - Rozpočet města Varnsdorf na rok 2020; Rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2020; Střednědobý výhled rozpočtu; Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2019 - informace k nahlédnutíPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
4.4.1931.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec)PDF
11.12.1910.1.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - nahrazení přílohy č. 1PDF
18.12.1931.1.21Dobrovolný svazek obcí Tolštejn - oznámení o zveřejnění dokumentů - rozpočet na rok 2020; rozpočtové změny roku 2019PDF
6.4.2021.4.22Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020PDF
6.4.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahyPDF
24.4.2016.9.20Exekutorský úřad ve Zlíně - usnesení o odročení dražební vyhlášky (povinný Pavel Myšák)PDF
6.5.2011.8.20Exekutorský úřad Svitavy - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Milan Hučko)PDF
14.5.2011.8.20Exekutorský úřad Svitavy - usnesení o nařízení další elektronické dražby (povinný Milan Hučko)PDF
25.5.2030.11.20OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší výměnu kabelového vedení VN ve stávající trase a pokládku kabelového vedení VN v nové trase, dle projektu vypracovaného ČEZ Distribuce, a. s. PDF
27.5.2016.7.20Exekutorský úřad Brno-město - usnesení o provedení elektronické dražby (povinná Ivana Popjuková)PDF
12.6.2031.8.20Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - skladový areál v k. ú. Varnsdorf - část APDF
12.6.2031.8.20Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - skladový areál v k. ú. Varnsdorf - část BPDF
12.6.2031.8.20Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - skladový areál v k. ú. Varnsdorf - část CPDF
16.6.2031.12.20Dobrovolný svazek obcí Tolštejn - Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Tolštejn za rok 2019 + přílohyPDF
19.6.2010.9.20Exekutorský úřad Děčín - usnesení o nařízení elektronické dražby (povinná Iveta Kacerová)PDF
19.6.2017.7.20Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (povinná Zdeňka Kučerová)PDF
23.6.208.7.20Exekutorský úřad Praha 3 - usnesení - dražba movitých věcí nařízená dražební vyhláškou se odročuje na neurčito (povinný Stanislav Horák)PDF
25.6.2030.9.20OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší demolici DTS a výstavbu nové trafostanicePDF
25.6.2030.11.20OMEXOM - oznámení o provádění stavby, která řeší výměnu stávajících kabelů VNPDF
29.6.2013.7.20OŽP - zahájení zjišťovacího řízení na koncepci "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020"PDF
3.7.203.9.20MP - výzva k odstranění vraku na ul. Legií, na parkovišti u domu č. p. 2564 - 2566 (Audi)PDF
3.7.202.8.20MěÚ Nový Bor - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za kalendářní rok 2017, 2018 a 2019PDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy