Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
7.5.196.6.19EKO - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za rok 2016PDF
10.5.1925.5.19OSMI- oznámení o zahájení stavebního řízení (úprava autobusové zastávky a parkování, Východní ul., Varnsdorf)PDF
15.5.1930.5.19OSMI - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení svislého dopravního značení v lokalitě na silnici č II/265 ul. Čsl. mládeže na katastru obce VarnsdorfPDF
15.5.1930.5.19OSMI - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení svislého dopravního značení v lokalitě na místní komunikaci ul. Melantrichova a ul. Národní v obci VarnsdorfPDF
15.5.1930.5.19OSMI - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení svislého dopravního značení a dopravního zařízení v lokalitě na místní komunikaci ul. Děčínská v obci VarnsdorfPDF
15.5.1930.5.19OSMI - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení svislého dopravního značení a dopravního zařízení v lokalitě na stávajícím parkovišti před budovou MěÚ VarnsdorfPDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
23.5.197.6.19OSMI - zveřejnění záměru převést pozemkové parcely; zveřejnění pozemků za účelem zřízení zahrady nebo sekání trávyPDF


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
17.5.1930.5.19ZM - informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF
23.5.1930.5.19ZM - program 6. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
10.5.1931.5.19VŘ - výběr. řízení na obsazení pracovního místa: ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ / KOMISAŘKAPDF
10.5.1931.5.19VŘ - výběr. řízení na obsazení pracovního místa: REFERENT / REFERENTKA AGENDY PŘESTUPKŮPDF
10.5.1931.5.19VŘ - výběr. řízení na obsazení pracovního místa: REFERENT / REFERENTKA ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADUPDF
13.5.1931.5.19VŘ - výběr. řízení na obsazení pracovního místa: ASISTENT / ASISTENTKA STAVEBNÍHO ÚŘADUPDF
13.5.1931.5.19VŘ - výběr. řízení na obsazení pracovního místa: ÚŘEDNÍK / ÚŘEDNICE STAVEBNÍHO ÚŘADUPDF
13.5.1928.5.19VŘ - výběr. řízení na obsazení pracovního místa: ASISTENT PREVENCE KRIMINALITYPDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
2.5.1931.1.20EKO - Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019; Rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2019; Střednědobý výhled rozpočtu; Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2018 - odkazy k nahlédnutíPDF


Vyhlášky finančního úřadu

Platí od Platí do Popis Ke stažení
26.4.1927.5.19FÚ - veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam + informační letákyPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
19.2.1831.5.19Katastrální úřad - oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostíPDF
25.3.1925.5.19VOLBY - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komisePDF
1.4.195.6.19Exekutorský úřad Klatovy - usnesení - dražební vyhláška nemovitost (povinný František Krcho)PDF
4.4.1931.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec)PDF
9.4.1925.5.19VOLBY - informace o počtu a sídle volebních okrsků města VarnsdorfPDF
12.4.1919.6.19Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Ivana Popjuková)PDF
12.4.1928.5.19Exekutorský úřad Plzeň-město - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Irena Fundová)PDF
26.4.1925.5.19VOLBY - oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentuPDF
2.5.191.6.19SVS - vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018PDF
2.5.1922.7.19Státní pozemkový úřad - nabídka nepronajatých pozemkůPDF
2.5.192.11.19PČR - vyhlášení popisu věcíPDF
7.5.197.8.19Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převoduPDF
7.5.199.7.19Exekutorský úřad Brno-venkov - usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (povinná Marcela Skalová)PDF
14.5.1913.6.19Exekutorský úřad Plzeň - usnesení - změna dražební vyhlášky (povinný Jaroslav Matyásko)PDF
15.5.1930.5.19SÚ - rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení (zateplení a stavební úpravy bytového domu č. p. 2545-2546)PDF
15.5.1920.6.19Exekutorský úřad Praha 2 - usnesení - nový termín dražebního jednání (povinný Josef Kolář)PDF
23.5.1920.6.19Exekutorský úřad Praha - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Irena Váchová)PDF
24.5.198.6.19VS - veřejnoprávní smlouva mezi městem Varnsdorf a obcí RybništěPDF
24.5.198.6.19VS - veřejnoprávní smlouva mezi městem Varnsdorf a obcí Horní PodlužíPDF
24.5.198.6.19VS - veřejnoprávní smlouva mezi městem Varnsdorf a městem ChřibskáPDF
24.5.198.6.19VS - veřejnoprávní smlouva mezi městem Varnsdorf a obcí Jiřetín pod JedlovouPDF
24.5.198.6.19VS - veřejnoprávní smlouva mezi městem Varnsdorf a obcí Dolní PodlužíPDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy