Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
5.1.2220.1.22OSMI - opatření obecné povahy - osazení přechodného dopravního značení či zařízení v rámci akce: "Oprava havarijních poruch inženýrských sítí ve správě subjektů technické infrastruktury či ve vlastnictví obce..." v lokalitě na místních komunikacích a silnicích II. a III. tříd v územním obvodu obce s rozšířenou působnostíPDF
6.1.2221.1.22OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení z důvodu: výkopové práce, umístění el. kabelu v lokalitě místní komunikace ul. Lesní na p. p. č. 3331 v k. ú. VarnsdorfPDF
19.1.223.2.22OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - osazení svislého a vodorovného dopravního značení "Vyhrazené parkoviště" v lokalitě: na stávajícím parkovišti p. p. č. 3287/30 v ul. Lesní před č. p. 2960PDF
19.1.223.2.22OSMI - opatření obecné povahy - osazení nového dopravního značení či zařízení z důvodu zklidnění dopravy v okolí ZŠ a MŠ na pozemní komunikaci v ul. BratislavskáPDF
19.1.223.2.22OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení z důvodu: výkopové práce, umístění el. kabelu na místní komunikaci ul. E. Thällmanna v k. ú. VarnsdorfPDF
19.1.223.2.22OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení z důvodu: výkopové práce, umístění el. kabelu na místní komunikaci ul. Bratislavská, Tyršova, Partyzánů a Hálkova v k. ú. VarnsdorfPDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
7.1.2222.1.22OSMI - usnesení z 71. schůze Rady města Varnsdorf - zveřejnění záměru pronajmout část nebytových prostor v objektu č. p. 3063, ul. LesníPDF
14.1.2229.1.22OSMI - usnesení z 72. schůze Rady města Varnsdorf - zveřejnění záměru pronajmout část nebytových prostor v objektu č. p. 512PDF


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
14.1.2227.1.22ZM - informace o konání 22. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
7.1.2224.1.22VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: PRACOVNÍK / PRACOVNICE OSPODPDF
13.1.2231.1.22VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: PROJEKTOVÝ MANAŽER / PROJEKTOVÁ MANAŽERKAPDF


Informace dle zákona č.106/1999

Platí od Platí do Popis Ke stažení
14.1.2229.1.22VÚ - Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
9.12.2130.6.22EKO - Rozpočet města Varnsdorf na rok 2022; Rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2022; Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024; Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2020 - odkazy k nahlédnutíPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
4.4.1931.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec)PDF
6.4.2021.4.22Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020PDF
6.4.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahyPDF
28.7.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. PDF
19.4.2119.4.22Katastrální úřad - veřejná vyhláška - oznámení o převzetí písemnosti (Josefa Marková)PDF
1.7.211.7.22SOT - zveřejnění Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Tolštejn 2020 + přílohyPDF
16.9.2131.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020, ve znění opatření obecné povahy č. j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.07.2020PDF
6.10.2130.6.22SOT - Střednědobý výhled DSO Tolštejn 2022 - 2024PDF
6.10.2131.12.22SOT - rozpočtové opatření č. 2/2021PDF
11.10.211.2.22VÚ - Dotační program města Varnsdorf pro rok 2022PDF
3.11.2131.1.22Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí a souboru movitých věcí - skladový areál v k. ú. Varnsdorf - část APDF
3.11.2131.1.22Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí a souboru movitých věcí - skladový areál v k. ú. Varnsdorf - část BPDF
29.11.2120.1.22VESTA realitní kancelář s.r.o. - dražební vyhláška nemovitosti (insolvenční správce)PDF
29.11.2120.1.22VESTA realitní kancelář s.r.o. - dražební vyhláška nemovitosti (insolvenční správce)PDF
29.11.2120.1.22VESTA realitní kancelář s.r.o. - dražební vyhláška nemovitosti (insolvenční správce)PDF
29.11.219.2.22Exekutorský úřad Přerov - usnesení - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Marie Lacková)PDF
6.12.2120.1.22EURODRAŽBY.CZ - dražební vyhláška nemovitosti (dlužník SPECIALISTA s.r.o.)PDF
21.12.2121.12.22SOT - rozpočet dobrovolného svazku obcí Tolštejn na rok 2022PDF
29.12.2126.1.22Exekutorský úřad Cheb - usnesení - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Zdena Dunková)PDF
3.1.222.2.22Obvodní soud v Polsku - oznámení o zastupování Zlaty Doležalové u souduPDF
5.1.2220.1.22SÚ - oznámení zahájení územního řízení: DC Varnsdorf - unifikace, kabel DC_2044, 1921 v k. ú. VarnsdorfPDF
12.1.2211.2.22Městský úřad Rumburk - výzva k odstranění vraku (VW Passat - 4U9 8682)PDF
17.1.2231.12.22SOT - rozpočtové opatření č. 3/2021PDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy