Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
9.1.1924.1.19OSMI - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v lokalitě místní komunikace ul. Komenského v k. ú. VarnsdorfPDF
9.1.1924.1.19OSMI - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v lokalitě místní komunikace ul. Moravská v k. ú. VarnsdorfPDF
9.1.1924.1.19OSMI - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v lokalitě místní komunikace ul. Hradní v k. ú. VarnsdorfPDF
9.1.1924.1.19OSMI - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v lokalitě silnice II. a III. třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působnostíPDF
9.1.1924.1.19OSMI - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v lokalitě na místních komunikacích a silnicích II. a III. tříd v územním obvodu obce s rozšířenou působnostíPDF


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
11.1.1924.1.19ZM - informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF
17.1.1924.1.19ZM - program 3. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
7.1.1922.1.19VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: PRACOVNÍK / PRACOVNICE OSPOD (3 pracovní místa)PDF
7.1.1922.1.19VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: INTERNÍ AUDITOR / AUDITORKAPDF
16.1.198.3.19VŘ - konkurs na obsazení pracovního místa ředitele školy: Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471PDF
16.1.198.3.19VŘ - konkurs na obsazení pracovního místa ředitele: Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926PDF


Informace dle zákona č.106/1999

Platí od Platí do Popis Ke stažení
16.1.1931.1.19VÚ - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím PDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
3.1.1931.1.19EKO - Rozpočtové provizorium města Varnsdorf na rok 2019; Rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2018; Střednědobý výhled rozpočtu; Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2017 - odkazy k nahlédnutíPDF
9.1.1924.1.19EKO - návrh Rozpočtu města Varnsdorf a přehled pro hodnocení plnění rozpočtuPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
19.2.1831.5.19Katastrální úřad - oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostíPDF
5.11.188.2.19OŠKT - dotační program města Varnsdorf pro rok 2019PDF
21.11.1830.1.19Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Zdeňka Nováková)PDF
5.12.1829.1.19Exekutorský úřad Plzeň-sever - dražební vyhlášky nemovitosti (povinný Milan Polák)PDF
20.12.1831.1.19Exekutorský úřad Plzeň-město - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Jaroslav Matyásko)PDF
9.1.1915.2.19Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška movité věci (povinný Jaroslav Oláh)PDF
11.1.1920.3.19Finanční úřad Praha - dražební vyhláška nemovitostí (povinný Greenlinestav CZ s.r.o.)PDF
21.1.1920.2.19Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení o vyhlášení výběrových řízení s aukcíPDF
21.1.195.2.19KÚÚK - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení v lokalitě silnice I. třídy č. I/9 na StudáncePDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy