Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
17.2.214.3.21OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení - "Rekonstrukce přejezdů na trati Rybniště - Varnsdorf"PDF
18.2.215.3.21OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - osazení nového svislého dopravního značení či zařízení z důvodu: omezení vzniku častých kolizních situací ve městě ChřibskáPDF
26.2.2113.3.21OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - osazení svislého dopravního značení a vodorovného dopravního značení "vyhrazené parkoviště" na stávajícím parkovišti p. p. č. 2937/1 v ul. Lesní naproti č. p. 2960PDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
22.2.219.3.21OSMI - usnesení z 54. schůze Rady města Varnsdorf - zveřejnění záměru převést pozemkové parcely; zveřejnění pozemků za účelem zřízení zahrady, sekání trávy nebo pachtuPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
19.2.2112.3.21VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa: INVESTIČNÍ REFERENT OSMIPDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
1.2.2130.6.21EKO - Rozpočet města Varnsdorf na rok 2021; Rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2021; Střednědobý výhled rozpočtu; Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2019 - odkazy k nahlédnutíPDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
4.4.1931.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec)PDF
11.12.1910.1.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - nahrazení přílohy č. 1PDF
6.4.2021.4.22Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020PDF
6.4.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahyPDF
16.6.2030.6.21Dobrovolný svazek obcí Tolštejn - Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Tolštejn za rok 2019 + přílohyPDF
28.7.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. PDF
30.11.2030.6.21SOT - návrh rozpočtu na rok 2021PDF
21.12.2031.12.21SOT - rozpočet DSO Tolštejn na rok 2021PDF
1.2.2131.8.21OMEXOM - oznámení - bude prováděna stavba, která řeší demontáž vrchního vedení VN včetně podpěrných bodů a výstavbu nového kabelového vedení VN a NN, nové zemní optické trubky, trafostanice a nového vrchního vedení VN, dle projektu vypracovaného ELMOS LIBEREC s. r. o.PDF
1.2.2130.4.21Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí a souboru movitých věcí - skladový areál v k. ú. Varnsdorf - část APDF
1.2.2130.4.21Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí a souboru movitých věcí - skladový areál v k. ú. Varnsdorf - část BPDF
1.2.2131.3.21Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě (povinný Jiří Kužela)PDF
4.2.2116.3.21Exekutorský úřad Praha - usnesení - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Jan Godla)PDF
4.2.219.3.21Exekutorský úřad Praha - západ - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Lukáš Cakl)PDF
4.2.2117.3.21Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Zdeněk Bárta)PDF
17.2.2114.4.21Exekutorský úřad Klatovy - usnesení - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Lucie Godlová)PDF
18.2.2116.3.21Exekutorský úřad Praha 10 - usnesení o nařízení elektronické dražby (povinný Jan Taichmann)PDF
22.2.2114.4.21Exekutorský úřad Praha 9 - usnesení - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Lucie Godlová)PDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy