Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
3.5.222.6.22EKO - oznámení - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za kalendářní roky 2019, 2020PDF
17.5.221.6.22OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu: výkopové práce, umístění el. kabelu na místní komunikaci ul. Kollárova p. p. č. 8173 v k. ú. VarnsdorfPDF
17.5.221.6.22OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu: zřízení vodovodní přípojky pro RD na silnici č. III/26325 v k. ú. Krásné Pole - ChřibskáPDF
19.5.223.6.22OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - osazení svislého a vodorovného dopravního značení "Vyhrazené parkoviště" na stávajícím parkovišti na p. p. č. 512/15 v ul. 5. května PDF
19.5.223.6.22OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu: realizace výstavby parkoviště v lokalitě ul. T. G. Masaryka v k. ú. VarnsdorfPDF


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
13.5.2226.5.22ZM - informace o konání 24. zasedání Zastupitelstva města VarnsdorfPDF
18.5.2226.5.22ZM - program 24. zasedání Zastupitelstva měst VarnsdorfPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
17.5.221.6.22VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: PRACOVNÍK / PRACOVNICE OSPODPDF
17.5.221.6.22VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE OSVZPDF
17.5.228.6.22VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: ÚŘEDNÍK / ÚŘEDNICE STAVEBNÍHO ÚŘADUPDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
9.12.2130.6.22EKO - Rozpočet města Varnsdorf na rok 2022; Rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2022; Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024; Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2020 - odkazy k nahlédnutíPDF


Vyhlášky finančního úřadu

Platí od Platí do Popis Ke stažení
26.4.2226.5.22FÚ - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného seznamu -daň z nemovitých věcí na rok 2022PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
4.4.1931.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec)PDF
6.4.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahyPDF
28.7.2031.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. PDF
1.7.211.7.22SOT - zveřejnění Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Tolštejn 2020 + přílohyPDF
16.9.2131.12.22Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020, ve znění opatření obecné povahy č. j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.07.2020PDF
6.10.2130.6.22SOT - Střednědobý výhled DSO Tolštejn 2022 - 2024PDF
6.10.2131.12.22SOT - rozpočtové opatření č. 2/2021PDF
21.12.2121.12.22SOT - rozpočet dobrovolného svazku obcí Tolštejn na rok 2022PDF
17.1.2231.12.22SOT - rozpočtové opatření č. 3/2021PDF
31.3.2222.6.22Exekutorský úřad Ústí nad Labem - usnesení o nařízení dražebního jednání (povinná Jana Balážová)PDF
4.4.2230.6.22Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí a souboru movitých věcí - skladový areál v k. ú. Varnsdorf - část APDF
4.4.2230.6.22Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí a souboru movitých věcí - skladový areál v k. ú. Varnsdorf - část BPDF
19.4.2223.6.22EURODRAŽBY.CZ a.s. - dražební vyhláška nemovitosti (povinný BOSZU, spol. s r.o.)PDF
22.4.2215.6.22MP - výzva k odstranění vraku (Ford Focus)PDF
2.5.222.6.22SVS - porovnání položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021PDF
6.5.225.7.22MP - výzva k odstranění vraku (Land Rover)PDF
10.5.2230.6.22Exekutorský úřad Praha 10 - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Linda Čandová)PDF
10.5.2230.6.22Exekutorský úřad Praha 10 - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Linda Čandová)PDF
10.5.2227.6.22Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška movité věci (povinný Jan Trněný)PDF
12.5.2212.7.22MP - výzva k odstranění vraku (Škoda Fabia)PDF
13.5.223.6.22OSMI - veřejná výzva k podání nabídek na pronájem objektu Autobusové stanice č. p. 3537 ve VarnsdorfuPDF
13.5.2221.6.22Exekutorský úřad Děčín - usnesení - dražební vyhláška movité věci (povinný Ladislav Holub)PDF
13.5.2221.6.22Exekutorský úřad Děčín - usnesení - dražební vyhláška movité věci (povinný Jaroslav Komma)PDF
18.5.2212.8.22VOLBY - zveřejnění počtu podpisů na peticích PDF
18.5.2230.6.22KÚÚK - rozhodnutí o zrušení zubního lékařství - MUDr. Anna ChvojkováPDF
18.5.2230.6.22Lesy ČR - oznámení o použití chemických přípravkůPDF
19.5.2227.7.22Exekutorský úřad Děčín - usnesení o nařízení elektronické dražby (povinný Vojtěch Ervín)PDF
19.5.2212.8.22VOLBY - seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají POÚ MěÚ VarnsdorfPDF
23.5.2231.12.22SOT - návrh "Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Tolštejn"PDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy