Územní plán

Od září 2023 je možné si prohlédnout územní plán na Geoportálu města Varnsdorf.

Geoportál Varnsdorf

Od září 2022 je na webu města k nahlédnutí Územní plán Varnsdorf (ÚP Varnsdorf) v prohlížecím formátu pdf.

V GEOPORTÁLU, sekci Územní plán, RÚIAN, lze označit konkrétní plochy a poté klikem vpravo na ikonu INFO je možné otevřít DETAIL VYUŽITÍ PLOCHY (PDF) s výňatkem z textové části Územního plánu Varnsdorf.

Stejným způsobem lze získat informace o vedení inženýrských sítí v sekci Katastrální mapa, inženýrské sítě.

 

Územní plán Varnsdorf nabyl účinnosti dne 27.9.2022. Zahrnuje katastrální území Varnsdorf a Studánka u Rumburku.

V případě nejasností nebo potřeby upřesnění výkladu územního plánu je třeba kontaktovat úřad územního plánování osobně, písemně nebo telefonicky.

Možnost nahlédnutí ve formátu PDF:

ÚP Varnsdorf - Hlavní výkres
ÚP Varnsdorf - Textová část
ÚP Varnsdorf - všechny dokumenty ke stažení v ZIP

 

Do podkladových částí územně plánovací dokumentace – ÚP Varnsdorf - lze nahlížet na Městském úřadu Varnsdorfu.

"Všechny vydané a platné územně plánovací dokumentace a jejich změny obcí ve správním obvodu ORP Varnsdorf (Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Chřibská) jsou uloženy na Městském úřadu Varnsdorf  - na úřadu územního plánování a na stavebním úřadu, dále na obecním úřadu příslušné obce a také na Krajském úřadu Ústeckého kraje na odboru územního plánování a stavebního řádu. Na těchto místech lze do platné územně plánovací dokumentace nahlížet v úředních hodinách."