Územní plán

Od listopadu 2022 je na webu města k nahlédnutí Územní plán Varnsdorf (ÚP Varnsdorf) v prohlížecím formátu pdf.

Stavební úřad, úřad územního plánování, oznamuje občanům, že na webových stránkách města je v prohlížecím formátu pdf. k nahlédnutí Územní plán Varnsdorf (ÚP Varnsdorf), který nabyl účinnost dne 27.09.2022.

Územní plán zahrnuje správní území Varnsdorfu a Studánky u Rumburku.

Pro úplnost pouze zdůrazňujeme, že zveřejněný územní plán má pouze informativní charakter, pokud má občan zájem o ověřené a spolehlivé údaje, je osobní návštěva úřadu územního plánování nezbytná.

ÚP Varnsdorf - Hlavní výkres
ÚP Varnsdorf - Textová část
ÚP Varnsdorf - všechny dokumenty ke stažení v ZIP

Do podkladových částí územně plánovací dokumentace – ÚP Varnsdorf - lze nahlížet na Městském úřadu Varnsdorfu.

"Všechny vydané a platné územně plánovací dokumentace a jejich změny obcí ve správním obvodu ORP Varnsdorf (Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Chřibská) jsou uloženy na Městském úřadu Varnsdorf  - na úřadu územního plánování a na stavebním úřadu, dále na obecním úřadu příslušné obce a také na Krajském úřadu Ústeckého kraje na odboru územního plánování a stavebního řádu. Na těchto místech lze do platné územně plánovací dokumentace nahlížet v úředních hodinách."

 

Ing. Bc. Zuzana Jindřichová, DiS. – úřad územního plánování MěÚ Varnsdorf
Ve Varnsdorfu dne 1.11.2022