Pomoc v nepříznivé životní situaci

Název životní situace

Pomoc v nepříznivé životní situaci

Základní informace k životní situaci

Každý má nárok na bezplatné sociální poradenství vedoucí k řešení nepříznivé životní situace nebo jejímu předcházení.
Pomoc a podpora je zacílena na zabezpečení finančními prostředky u příslušných institucí, hledání dostupného bydlení, možnost doprovodu při vyřizování dalších osobních záležitostí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá zletilá osoba (za nezletilou osobu zákonný zástupce), která má na území ČR trvalý pobyt nebo jí byl povolen azyl; cizinec bez trvalého pobytu, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva; občan členského státu Evropské unie a rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Nepříznivá životní situace se posuzuje individuálně, rovněž také podpora a pomoc.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

MěÚ Varnsdorf, odbor sociálních věcí a zdravotnictví - osobně, telefonicky, elektronicky.

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, odbor sociálních věcí a zdravotnictví – sídlo ul. T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf - 2. patro

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Vedoucí odboru: Bc. Josef Fibiger, kan. č. 10, tel. 417 545 230
Zástupce vedoucího odboru: Mgr. Jana Křížová, kan. č. 13, tel. 417 545 240

Sociální pracovníci:
Bc. Petr Breburda, kan. č. 18, tel. 417 545 233
Mgr. Iva Farová, kan. č. 19, tel. 417 545 238
Bc. Světlana Smolíková, kan. č. 18, tel. 417 545 245

Referent OSVZ:
Mgr. Tereza Pecháčková, kan. č. 15, tel. 417 545 246

Úřední hodiny:
PO  8:00 - 17:00 hod.
ÚT  8:00 - 15:30 hod.
ST  8:00 – 17:00 hod.
ČT  Pro veřejnost zavřeno
PÁ  8:00 - 14:30 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Jsou k dispozici na OSVaZ; nebo na webových stránkách města ke stažení na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/urad/formulare/formulare-osvz.html

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Žádné.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Bezodkladně.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění; vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Stížnost u vedoucího odboru, nebo u zástupce vedoucího odboru na chování a postup zaměstnance.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Ukončení spolupráce; vymáhání dluhu za nezaplacené poskytnuté služby; přestupkové řízení.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

MěÚ Varnsdorf – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Bc. Josef Fibiger.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2013

Popis byl naposledy aktualizován

02.01.2018