Pomoc v nepříznivé životní situaci

Název životní situace

Pomoc v nepříznivé životní situaci

Základní informace k životní situaci

Každý má nárok na bezplatné sociální poradenství vedoucí k řešení nepříznivé životní situace nebo jejímu předcházení.
Pomoc a podpora je zacílena na zabezpečení finančními prostředky u příslušných institucí, hledání dostupného bydlení, možnost doprovodu při vyřizování dalších osobních záležitostí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá zletilá osoba (za nezletilou osobu zákonný zástupce), která má na území ČR trvalý pobyt nebo jí byl povolen azyl; cizinec bez trvalého pobytu, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva; občan členského státu Evropské unie a rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Nepříznivá životní situace se posuzuje individuálně, rovněž také podpora a pomoc.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

MěÚ Varnsdorf, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - osobně, telefonicky, elektronicky.

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – sídlo ul. T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf - 2. patro

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Vedoucí odboru: Bc. Miroslav Valčík, kan. č. 10, tel. 417 545 230
Zástupce vedoucího odboru: Mgr. Jana Křížová, kan. č. 13, tel. 417 545 240

Sociální pracovníci:
Bc. Martin Šeda, tel. 417 545 235
Mgr. Iva Farová, tel. 417 545 238
Bc. Zdeňka Matějková, tel. 417 545 245

Referent OSVZ:
Mgr. Tereza Pecháčková, kan. č. 15, tel. 417 545 246

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Úterý 08.00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 
Středa 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Čtvrtek zavřeno (otevřena pouze pokladna ve vestibulu v budově A)
Pátek 08:00 - 11:30 | 12:30 - 14:30 

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Jsou k dispozici na OSVaZ; nebo na webových stránkách města ke stažení na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/urad/formulare/formulare-osvz.html

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Žádné.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Bezodkladně.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění; vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Stížnost u vedoucího odboru, nebo u zástupce vedoucího odboru na chování a postup zaměstnance.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Ukončení spolupráce; vymáhání dluhu za nezaplacené poskytnuté služby; přestupkové řízení.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

MěÚ Varnsdorf – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Bc. Miroslav Valčík.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024

Popis byl naposledy aktualizován

15.04.2024