Povolení ke kácení dřevin

Název životní situace

Povolení ke kácení dřevin

Základní informace k životní situaci

Potřebuji pokácet stromy nebo keře na pozemku který vlastním nebo mám v nájmu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník (vlastníci) pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

 

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, Odbor životního prostředí.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Romana Červená, kancelář č.7.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz, nájemní smlouvu (nežádá-li vlastník), případně souhlas ostatních vlastníků pozemku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les je k dispozici na OŽP a na webových stránkách města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

500,- Kč při podání žádosti, platí se na pokladně.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

30 dní, ve složitých případech 60 dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, učiněné podáním na MěÚ Varnsdorf,Odbor životního prostředí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Až 10.000,- Kč v přestupkovém řízení.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

OŽP - Ing. Přemysl Brzák, tel.: 417 545 150, e-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

7.9.2012

Popis byl naposledy aktualizován

07.11.2017