Povolení ke kácení dřevin

Název životní situace

Povolení ke kácení dřevin

Základní informace k životní situaci

Potřebuji pokácet stromy nebo keře na pozemku který vlastním nebo mám v nájmu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník (vlastníci) pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Povolení je třeba pro kácení dřevin jejichž obvod (měřený ve 130 cm nad zemí) je větší než 80 cm nebo jejichž souvislá plocha je větší než 40 m2. Na ovocné stromy na zahradě není povolení potřeba.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, Odbor životního prostředí.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Romana Červená, kancelář č.7.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz, nájemní smlouvu (nežádá-li vlastník), případně souhlas ostatních vlastníků pozemku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les je k dispozici na OŽP a na webových stránkách města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

500,- Kč při podání žádosti, platí se na pokladně.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

30 dní, ve složitých případech 60 dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, učiněné podáním na MěÚ Varnsdorf, Odbor životního prostředí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

V přestupkovém řízení u fyzické osoby až do 100 000 Kč, u podnikajících či právnických osob až do 1 000 000 Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

OŽP - Ing. Přemysl Brzák, tel.: 417 545 150, e-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024

Popis byl naposledy aktualizován

11.04.2024