Bezpečnostní rada

(koordinační orgán starosty města)

  • Jan Šimek, předseda, starosta města
  • Ing. Radek Kříž, zástupce předsedy, tajemník, tel.: 417 545 101, e-mail: radek.kriz@varnsdorf.cz, tajemník MěÚ Varnsdorf
  • Mgr. Jan Šišulák, člen, 2. místostarosta
  • Jiří Sucharda, člen, 1. místostarosta, velitel JSDH a ředitel MP Varnsdorf
  • npor. Ing. Jan Kubíček, člen, velitel stanice HZS Varnsdorf
  • mjr. Bc. Miroslav Máša, člen, krajské ředitelství PČR Ústeckého kraje, koordinátor
  • Martin Špička, člen, velitel MP Varnsdorf