Bezpečnostní rada

(koordinační orgán starosty města)

  • ThMgr. Roland Solloch, předseda
  • Ing. Radek Kříž, zástupce předsedy, tajemník, tel.: 417 545 101, e-mail: radek.kriz@varnsdorf.cz
  • Mgr. Bc. Ladislava Křížová, člen, místostarostka
  • Jiří Sucharda, člen, velitel JSDH a ředitel MP Varnsdorf
  • npor. Bc. Rostislav Mertl, člen, velitel stanice HZS Varnsdorf
  • npor. Bc. Nováček Kamil, člen, vedoucí OO PČR Varnsdorf
  • Martin Špička, člen, velitel MP Varnsdorf