Povodňová komise

 • Jan Šimek, předseda, starosta města
 • Ing. Přemysl Brzák, tajemník, tel.: 412 545 150, e-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz, vedoucí OŽP MěÚ Varnsdorf
 • Jiří Sucharda, místopředseda, zástupce tajemníka, 1. místostarosta, velitel JSDH Varnsdorf, ředitel MP
 • Ing. Radek Kříž, člen, tajemník MěÚ Varnsdorf
 • npor. Ing. Jan Kubíček, člen, velitel stanice HZS Varnsdorf
 • npor. Pavel Jedlička DiS., člen, velitel OO PČR Varnsdorf
 • Martin Špička, člen, velitel MP Varnsdorf
 • Jan Tománek DiS., člen, Povodí Ohře, s. p., vedoucí úseku Šluknov
 • Jan Hájek, člen, Technické služby města Varnsdorf, zástupce ředitele
 • Erik Patzner, člen, Český rybářský svaz, z. s., MO Varnsdorf, předseda pobočného spolku 
 • Čestmír Resler, člen, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., vedoucí provozu Varnsdorf