Formuláře OŽP

SOUHRNNÁ STANOVISKA

ODPADY: Dle zákona č. 541/2020 Sb. a vyhlášky č. 273/2021 Sb.
(budova na Náměstí E. Beneše č.p. 470, 1. patro)

vyřizuje Romana Červená, kancelář č. 7,
•    Přihláška do systému intenzivní separace
vyřizuje Ing. Eva Malá, kancelář č. 7,
•    Zařízení ke sběru a zpracování autovraků

OCHRANA OVZDUŠÍ: Dle zákona č. 201/2012 Sb.
vyřizuje Klára Hrabalová, kancelář č. 8,
(budova na Náměstí E. Beneše č.p. 470, 1. patro)

  • Žádost o závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona (dle § 11 odst. 3)

OCHRANA PŘÍRODY: Dle zákona č. 114/1992 Sb.
vyřizuje Romana Červená, kancelář č. 7,
(budova na Náměstí E. Beneše č.p. 470, 1. patro)

  • Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les: (RTF)
  • Oznámení o plánovaném kácení dřevin rostoucích mimo les (dle §8 odstavce 2 zákona č. 114/1992 Sb.) (RTF)
  • Oznámení o provedeném havarijním kácení dřevin (dle § 8 odstavce 4 zákona č. 114/1992 Sb.) (RTF)

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND: Dle zákona č. 334/1992 Sb.
vyřizuje Ing. Eva Malá, kancelář č. 7
(budova na Náměstí E. Beneše č.p. 470, 1. patro)

RYBÁŘSTVÍ: Dle zákona č. 99/2004 Sb.
vyřizuje Ilona Šimonková, kancelář č. 8,
(budova na Náměstí E. Beneše č.p. 470, 1. patro)

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ: Dle zákona č. 289/1995 Sb.
vyřizuje Klára Hrabalová, kancelář č. 8,
(budova na Náměstí E. Beneše č.p. 470, 1. patro)

OCHRANA ZVÍŘAT: Dle zákona č. 246/1992 Sb.
vyřizuje Klára Hrabalová, kancelář č. 8,
(budova na Náměstí E. Beneše č.p. 470, 1. patro)

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ: Dle zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.
vyřizuje Ilona Šimonková, kancelář č. 8,
(budova na Náměstí E. Beneše č.p. 470, 1. patro)

Formuláře žádostí ve vodoprávním řízení naleznete na stránkách ministerstva zemědělství - portál eAGRI.