Pověřenec GDPR

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Foto - portrét

Ing. Jana Kociánová

vedoucí odboru
Budova: nám. E. Beneše 470
Tel. linka: 417 545 110


Pokyny a informace pro občany k problematice GDPR:

Město Varnsdorf jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou, zejména s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů vydaným Evropskou komisí (GDPR)

Každý občan má možnost obrátit se na město k uplatnění svých práv v oblasti osobních údajů (dále OÚ) a to následujícími způsoby:

 • prostřednictvím datové schránky (ID kabbfuj)
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@varnsdorf.cz
 • prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adresu: Městský úřad Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf, 407 47
 • osobně s platným průkazem totožnosti na adresu: Městský úřad Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf, 407 47

Občan se může v relevantních případech obracet na město, pokud žádá:

 • přístup ke svým OÚ, resp. informace o jejich zpracování
 • opravu nebo výmaz OÚ
 • omezení zpracování OÚ
 • vznést námitku proti zpracování OÚ
 • odvolat souhlas na zpracováním OÚ
 • uplatnit právo na přenositelnost OÚ
 • uplatnit další práva podle obecného nařízení