2021

Seznam informací poskytnutých na základě zákona č. 106/1999 Sb.

použitý formát -  PDF

Rok 2021

01/2021

02/2021 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na stavebním úřadě

03/2021

04/2021

05/2021

06/2021

07/2021

08/2021

09/2021 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na sekretariátu starosty

10/2021

11/2021 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na stavebním úřadě

12/2021 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na sekretariátu starosty

13/2021 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na sekretariátu starosty

14/2021

15/2021

16/2021

17/2021

18/2021

19_2021 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na stavebním úřadě

20/2021

21/2021

22/2021

23/2021

24/2021 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na stavebním úřadě

25/2021

26/2021

27/2021

28/2021