Stanovení minimálního počtu členů Okrskové volební komise

V souladu s § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, s t a n o v u j i :

minimální počet členů okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu: 5
minimální počet členů okrskové volební komise na Studánce: 4

Ing. Josef Poláček
starosta města