Prodej domů

Foto - portrét

Ing. Klára Secká

územní rozvoj, občanská vybavenost
Budova: nám. E. Beneše 470
Tel. linka: 417 545 182
Název životní situace

Prodej domů a bytů

Základní informace k životní situaci

Prodeje domů a bytů realizuje ve spolupráci s odborem správy majetku a investic realitní kancelář REGIA a.s.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která je občanem ČR a má na jejím území povolen trvalý pobyt; nebo právnická osoba se sídlem v tuzemsku.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Podmínky a postup prodeje upravují Zásady prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města Varnsdorf, schválené Zastupitelstvem města Varnsdorf, ze dne 20.10.2011.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Vyplněním „privatizačního listu“ v případě prodeje objektů ze seznamu dle přílohy č. 1 a 3 zásad, podáním žádosti v případě prodeje ostatních objektů.

Ve které instituci životní situaci řešit?

REGIA a.s., realitní kancelář, Kmochova 2136

MěÚ Varnsdorf, OSMI

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, OSMI (Ing. Jaroslav Beránek, Ing. Klára Hájková); v úřední dny tj. v pondělí nebo ve středu od 8:00 hod. - 17:00 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Písemná žádost s uvedením kontaktu na žadatele, výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy s vyznačením požadovaného pozemku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Privatizační list je k dispozici v realitní kanceláři REGIA a.s., Kmochova 2136.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Za výpis z katastru nemovitostí

Za sepsání kupní smlouvy

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Podle termínů řádných zasedání orgánů města v jejichž kompetenci se rozhodnutí nachází.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Opravné prostředky se neuplatňují.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Sankce dle smluvních ujednání ve smlouvách.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

MěÚ Varnsdorf, OSMI: Ing. Klára Hájková.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.1.2007

Popis byl naposledy aktualizován

2.7.2014