Ovzduší

Přehled závazných stanovisek k povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší

Zpřístupňování informací dle § 30 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Tabulka k 04.05.2021 - PDF