Ovzduší

Přehled závazných stanovisek k povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší

Zpřístupňování informací dle § 30 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Tabulka k 11.05.2023 - PDF

Akční plán zlepšování kvality ovzduší

akční plán - PDF

Příručka pro provozovatele kotlů na tuhá paliva

příručka - PDF